Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 16:25

遣興五首其二(長陵銳頭兒)

長陵銳頭兒,
出獵待明發。
騂弓金爪鏑,
白馬蹴微雪。
未知所馳逐,
但見暮光滅。
歸來懸兩狼,
門戶有旌節。

 

Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 2 (Trường lăng nhuế đầu nhi)

Trường lăng nhuế đầu nhi,
Xuất lạp đãi minh phát.
Tuynh cung kim trảo đích,
Bạch mã xúc vi tuyết.
Vị tri sở trì trục,
Đãn kiến mộ quang diệt.
Qui lai huyền lưỡng lang,
Môn hộ hữu tinh tiết.

 

Dịch nghĩa

Nơi gò dài kia lũ trai tráng khoẻ,
Chờ sáng ra để đi săn.
Cung đỏ mũi tên vàng,
Ngựa trắng rảo bước trên tuyết mỏng.
Không biết chạy nhanh đuổi mạnh cái gì,
Chỉ thấy lúc tối trời.
Đi về treo hai con sói,
Ngay cửa giăng cờ phướn.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gò cao trai lực lưỡng,
Chờ sáng bắt đầu săn.
Cung đỏ, tên vàng chói,
Tuyết mỏng, ngựa sải chân.
Đuổi bắt gì chẳng biết,
Tối trời mới về lần.
Lủng lẳng hai con sói,
Cờ phướn trước cửa ngăn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Trai Tràng An đều dân khẳng khái,
Đợi sáng mai hăng hái đi săn.
Cung tên đều hạng tuyệt trần,
Chân đạp tuyết mỏng trắng ngần, ngựa phi.
Đuổi bắt gì chẳng ai biết rõ,
Đàn người đông che cả bóng tà.
Trở về, hai sói đu đưa,
Tinh kì, cờ tiết nhà nhà đều treo.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trai Trường Lăng tinh anh mạnh khoẻ
Chờ mặt trời ló để đi săn
Tên vàng cung đỏ sẵn sàng
Cưỡi trên ngựa trắng tuyết tàn rảo chân
Chưa biết được mục tiêu săn đuổi
Chỉ thấy rằng vào buổi tối trời
Trở về khiêng sói một đôi
Trước nhà cờ phướn treo rồi phất phơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi gò dài đó trẻ trai,
Sáng chờ rủ bạn cùng bày việc săn.
Tên vàng cung đỏ tuyệt trần,
Bước chân ngựa trắng trên làn tuyết rơi.
Chạy nhanh không biết tối trời,
Chỉ nhìn nhận lúc đã thôi săn rồi.
Về treo khiên sói một đôi,
Phất phơ ngay cửa giăng cờ tiết đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời