25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 16:24

遣興五首其一(朔風飄胡雁)

朔風飄胡雁,
慘澹帶砂礫。
長林何蕭蕭,
秋草萋更碧。
北裏富熏天,
高樓夜吹笛。
焉知南鄰客,
九月猶絺綌。

 

Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 1 (Sóc phong phiêu Hồ nhạn)

Sóc phong phiêu Hồ nhạn,
Thảm đạm đới sa lịch.
Trường lâm hà tiêu tiêu,
Thu thảo thê cánh bích.
Bắc lý phú huân thiên,
Cao lâu dạ xuy địch.
Yên tri nam lân khách,
Cửu nguyệt do hy khích.

 

Dịch nghĩa

Gió bắc đưa nhạn xứ Hồ tới,
Tả tơi vượt qua sa mạc.
Rừng rậm sao bát ngát,
Cỏ thu xanh biếc.
Xóm bắc khu giầu có,
Lầu cao đêm thổi sáo.
Biết đâu khách xóm nam,
Tháng chín còn mặc áo mỏng.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gió bắc thổi nhạn Hồ,
Tả tơi vượt sa mạc.
Rừng kia đằng đẵng dài,
Cỏ thu buồn xanh biếc.
Lầu cao, đêm kèn vang,
Khu nhà giầu, xóm bắc.
Nào hay kẻ xóm nam,
Áo mỏng, tháng chín mặc!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Gió bấc thổi, nhạn Hồ bay mỏi,
Nơi xa xôi cát sỏi buồn tênh.
Rừng sao dài dặc vắng tanh,
Cỏ thu mi khéo biếc xanh mọc dày!
Nhà giàu có ngất trời xóm Bắc,
Đêm lầu cao tiếng địch thổi vang.
Biết đâu có khách xóm Nam,
Áo the tháng chín rét hàn thấu xương!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió bấc thổi nhạn Hồ bay mỏi
Còn kèm theo cát sỏi thảm thay
Ào ào qua cánh rừng dài
Cỏ thu rậm rạp xanh tươi lại càng
Khu xóm bắc trời thương giàu có
Lầu cao đêm còn rõ sáo đàn
Đâu hay lữ khách xóm nam
Lạnh căm tháng chín chỉ toàn áo đơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gió bấc nhạn Hồ bạt
Tung mịt mù sỏi cát
Rừng rộng gió vù vù
Càng xanh đậm cỏ thu
Giàu có phô xóm bắc
Lầu đêm dịch réo rắt
Đâu biết khách nam buồn
Tháng chín áo thô suông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bắc phong đưa nhạn xứ Hồ
Vượt qua sa mạc đến bờ tả tơi.
Rừng xanh bát ngát sao trời,
Cỏ thu xanh biếc bên bờ sông xa.
Khu giầu xóm bắc có hoa,
Lầu cao đêm thổi sáo xa vọng về.
Biết đâu khách xóm nam quê,
Cuối thu còn mặc áo nghề mỏng tanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời