25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 16:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 21/04/2024 12:48

遣興五首其三(我今日夜憂)

我今日夜憂,
諸弟各異方。
不知死與生,
何況道路長。
避寇一分散,
饑寒永相望。
豈無柴門歸,
欲出畏虎狼。
仰看雲中雁,
禽鳥亦有行。

 

Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 3 (Ngã kim nhật dạ ưu)

Ngã kim nhật dạ ưu,
Chư đệ các dị phương.
Bất tri tử dữ sinh,
Hà huống đạo lộ trường.
Tị khấu nhất phân tán,
Cơ hàn vĩnh tương vương (vọng).
Khởi vô sài môn quy,
Dục xuất uý hổ lang.
Ngưỡng khan vân trung nhạn,
Cầm điểu diệc hữu hàng.

 

Dịch nghĩa

Tôi nay đêm ngày lo âu,
Các em đều ở nơi xa khác.
Chẳng biết sống chết ra sao,
Lại thêm đường đất dài.
Phần mình lo chạy giặc,
Trong cảnh đói khát cứ nhớ mong hoài.
Há không có cổng tre để mà về đâu,
Nhưng mà muốn ra đi lại ngại hùm beo.
Ngước nhìn bày nhạn trong mây,
Loài chim chóc còn có đoàn!


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tôi nay đêm ngày lo,
Các em người mỗi ngả.
Chẳng biết chết hay còn,
Lại thêm đường vất vả.
Tán loạn chạy giặc đi,
Đói lạnh đều cùng cả.
Há chẳng có nhà về,
Muốn đi sợ sói hổ.
Nhìn coi nhạn trong mây,
Mình còn kém cầm thú.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ta bây giờ ngày đêm lo lắng,
Mấy anh em đằng đẵng bấy phương.
Chết, còn? Chẳng có tin sang,
Lại thêm đường sá ngổn ngang thế này!
Chạy trốn giặc bấy nay li tán,
Đói rét nhiều, thực ngán liên miên.
Cửa sài chỉ muốn về liền,
Bước ra hổ đói chực bên mình rồi!
Nhìn chim nhạn tung trời bay đó,
Chim chóc nào cũng có bạn bầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tôi nay ngày đêm đều lo lắng
Các em đều tạm vắng phương xa
Chẳng hay sống chết mỗi nhà
Lại thêm đường sá thật là dài ghê
Lo chạy giặc mỗi đi mỗi ngả
Đói lạnh nhưng cứ nhớ nhau hoài
Sao không về lại cổng sài?
Muốn về lại ngại hùm beo từng bầy
Nhìn kìa đàn nhạn trong mây
Loài chim còn được sum vầy bên nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tôi nay đêm ngày lo âu
Các em phương nào tản lạc
Chẳng hay sống chết thế nào
Lại thêm xa dài đường đất
Tất bật rã rời trốn giặc
Đói lạnh vẫn nhớ mong nhau
Về đâu cửa nhà mất mát
Muốn đi lại ngại hùm beo
Ngước nhìn xéo mây bầy nhạn
Chim thú có đoàn cùng theo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời