Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2008 21:49

遣興(干戈猶未定)

干戈猶未定,
弟妹各何之。
拭淚沾襟血,
梳頭滿面絲。
地卑荒野大,
天遠暮江遲。
衰疾那能久,
應無見汝時。

 

Khiển hứng (Can qua do vị định)

Can qua do vị định,
Đệ muội các hà chi.
Thức lệ triêm khâm huyết,
Sơ đầu mãn diện ty.

Địa ty hoang dã đại,
Thiên viễn mộ giang trì.
Suy tật na năng cửu,
Ưng vô kiến nhữ thì.

 

Dịch nghĩa

Trận mạc còn chưa yên,
Em trai, em gái mỗi người ở nơi nào.
Lau nước mắt mà thấy áo ướt máu,
Chải đầu, tóc rụng đầy mặt.
Đất thấp đồng hoang rộng,
Trời xa sông buổi chiều chảy chậm qua.
Già yếu còn sống được bao lâu nữa,
Chắc là chẳng có dịp gặp lại các em.


(Năm 760)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Yến Lan

Lửa binh còn vẫn chưa thôi
Em ta trai gái lạc loài đông tây
Lệ lau áo thấm máu trào
Gỡ đầu đầy mặt trắng màu tơ rơi
Trũng sâu, đồng thấy rộng dài
Trời xa, sông nước chiều trôi chậm rì
Khó lòng thọ với bệnh suy
Cùng nhau gặp lại dễ chi còn ngày!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trận mạc còn chưa dứt,
Các em người mỗi nơi.
Chải đầu, tóc đầy mặt,
Lau mặt, áo máu tươi.
Đất thấp rau dại tốt,
Trời xa ngày chậm trôi.
Già yếu còn mấy chốc,
Gặp lại chẳng có thời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Can qua còn chưa hết,
Các em giờ đi đâu?
Nước mắt chảy lẫn huyết,
Tóc rụng khi chải đầu.
Đất thấp, đồng hoang rộng,
Nước sông chậm, trời cao.
Bệnh hoạn, khó sống lâu,
Gặp lại nhau lúc nào?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giao tranh vẫn còn chưa yên hẳn
Các em trai gái lẩn nơi nào?
Áo vương máu nước mắt lau
Tóc tơ đầy mặt chải đầu rụng ra
Đất thấp, đồng hoang xa bỏ đấy
Trời chiều cao sông chảy chậm rì
Thân già bệnh sống làm chi
Các em gặp lại có khi không còn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời