Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2012 09:20

遣意其二

檐影微微落,
津流脈脈斜。
野船明細火,
宿雁聚圓沙。
雲掩初弦月,
香傳小樹花。
鄰人有美酒,
稚子夜能賒。

 

Khiển ý kỳ 2

Diêm ảnh vi vi lạc,
Tân lưu mạch mạch tà.
Dã thuyền minh tế hoả,
Túc nhạn tụ viên sa.
Vân yểm sơ huyền nguyệt,
Hương truyền tiểu thụ hoa.
Lân nhân hữu mỹ tửu,
Trĩ tử dạ năng xa.

 

Dịch nghĩa

Bóng thềm dần dần khuất,
Khe lạch tí tách tuôn.
Thuyền quê ánh lửa lom đom,
Bày mòng quây tròn nơi bãi nước.
Mây che trăng đầu tháng,
Hương toả từ lùm bụi cây nhỏ.
Người hàng xóm có rượu ngon,
Con trẻ có thể được sai đi mua vào lúc đêm.


(Năm 761)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Bóng mái dần dần xế,
Dòng khe lững thững tuôn.
Thuyền xa đèn rọi nhỏ,
Cò đậu bãi vây tròn.
Mây khuất vành trăng mới,
Hương truyền cụm cúc con.
Trẻ thơ đêm gõ cửa,
Hàng xóm rượu vừa ngon.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lần lữa bóng hiên xế,
Dòng dòng khe rỉ ra.
Thuyền nan lửa leo lắt,
Mòng đậu bãi tròn xoe.
Mây che vòng trăng mới,
Hương toả khóm cây hoa.
Hàng xóm có rượu quý,
Con trẻ tối qua mua.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bóng mái tranh dần dần ngả xuống
Dòng chảy qua bến uốn quanh co
Thuyền quê lửa bếp không to
Bãi tròn nhạn tụ ngủ qua đêm dài
Trăng đầu tháng bị mây che khuất
Hương toả từ hoa các cây con
Người hàng xóm có rượu ngon
Ban đêm có thể sai con mua về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Bóng mái nhà dần xế,
Khe rạch nước trôi nghiêng.
Thuyền quê, đèn leo lét,
Bãi cát, nhạn chung chiêng.
Mây che trăng đầu tháng,
Khóm hoa thơm rất riêng.
Đêm, trẻ thơ gõ cửa,
Mua rượu ngon láng giềng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời