Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2015 15:46

苦竹

青冥亦自守,
軟弱強扶持。
味苦夏蟲避,
叢卑春鳥疑。
軒墀曾不重,
翦伐欲無辭。
幸近幽人屋,
霜根結在茲。

 

Khổ trúc

Thanh minh diệc tự thủ
Nhuyễn nhược cưỡng phù trì.
Vị khổ hạ trùng tị,
Tùng ty xuân điểu nghi.
Hiên trì tằng bất trọng,
Tiễn phạt dục vô từ.
Hạnh cận u nhân ốc,
Sương căn kết tại tư.

 

Dịch nghĩa

Dưới trời cao cũng tự mình lo cho mình,
Mềm yếu cũng cố mà chống đỡ.
Vị đắng khiến cho cả sâu trong mùa hè cũng còn chê,
Bụi thấp lè tè nên chim mùa xuân cứ nghi ngại.
Chốn nhà sang từng không coi là quý,
Cứ chặt đốn bứa bừa.
May mà trúc gần nhà của người ưa nhàn,
Rễ trắng như sương kết ở chốn này đây.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trời cao biết phận mình,
Mềm yếu gắng chống đỡ.
Bụi thấp, chim xuân ngờ,
Vị đắng, sâu hè né.
Sảnh đường từng không ưa,
Đốn, chặt cứ không nể.
May gần nhà kẻ nhàn,
Có chỗ để bén rễ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới trời xanh tự mình lo liệu
Cố duy trì dù yếu mềm thân
Sâu chê vị đắng không gần
Chim đầy nghi ngại khóm không cao gì
Nhà giàu có khinh khi rẻ rúng
Cho chặt đi không đáng chăm nom
May gần nhà kẻ an nhàn
Phô bày rễ trắng như sương chốn này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mầm măng xanh, giữ mình sớm biết,
Tuy yếu mềm, khí tiết vẫn mang.
Sâu hè sợ đắng chẳng màng,
Mọc từng cụm thấp, xuân sang chim về.
Nơi thềm hè chẳng ai quý trọng,
Cứ chặt bừa thoả bụng mà thôi.
Nay gần ẩn sĩ may đời,
Góc sương vững chãi nhờ người từ nay.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới trời mình tự lo mình,
Cố mà chống đỡ yếu mềm kể chi.
Đắng cay đều khiến sâu chê,
Chim xuân nghi ngại thấp tè bụi khe.
Nhà sang không quý cây tre,
Chặt cây bừa bãi bỏ bê ngoài nhà.
May là trúc của người nhàn,
Như sương rễ trắng kết màng chốn đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời