哭長孫侍禦

道為諫書重,
名因賦頌雄。
禮闈曾擢桂,
憲府舊乘驄。
流水生涯盡,
浮雲世事空。
唯餘舊臺柏,
蕭瑟九原中。

 

Khốc Trường Tôn thị ngự

Đạo vi gián thư trọng,
Danh nhân phú tụng hùng.
Lễ vi tằng trạc quế,
Hiến phủ cận thừa thông.
Lưu thuỷ sinh nhai tận,
Phù vân thế sự không.
Duy dư cựu đài bách,
Tiêu sắt cửu nguyên trung.

 

Dịch nghĩa

Quan hệ vua tôi khiến cho sớ khuyên can có trọng lượng,
Tên tuổi người ta làm cho văn chương thêm hùng.
Nơi khảo thí của bộ Lễ ông đã từng bẻ quế.
Khi làm việc ở hiến phủ ông đã cưỡi ngựa thông.
Cuộc sống thì chấm dứt nhưng nước kia cứ vẫn trôi,
Việc đời vốn trống không như đám mây trôi.
Chỉ còn lại cây thông bên cơ quan cũ,
Người dưới chín suối thấy buồn thiu.


(Năm 757)

Có sách ghi tác giả bài này là Đỗ Tụng 杜誦.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nghĩa khiến sớ can nặng,
Nhờ tên văn chương hùng.
Bộ lễ từng bẻ quế,
Ngự sử cuỡi ngựa thông.
Nước chảy, cuộc sống hết,
Mây trôi, đời rỗng không.
Chỉ còn thông đài cũ,
Chín suối những đau lòng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Viết sớ đạo vua tôi coi trọng
Danh tiếng nhờ hùng mạnh thơ văn
Đã từng bộ Lễ xướng danh
Đã từng phủ hiến ngựa thông cưỡi vào
Cuộc sống hết theo chiều nước chảy
Chuyện đời như mây nổi trống không
Chỉ còn cựu phủ cây thông
Chắc nơi chín suối cảnh mông mênh buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sớ gián can nghiêm cung
Nổi tiếng văn chương hùng.
Bộ Lễ từng đỗ đạt
Phủ Hiến uy ngựa thông.
Nước trôi, cuộc sống mất
Mây tan, đời trống không
Chỉ còn thông đài cũ
Suối vàng buồn mênh mông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vua tôi quan hệ sớ coi trọng,
Tên tuổi làm cho văn học hùng.
Khảo thí nơi ông từng bẻ quế.
Ngựa thông hiến phủ cưỡi đi vòng.
Nước kia trôi mãi đời ngưng sống,
Mây nổi việc đời vốn trống không.
Còn lại cây thông nơi phủ cũ,
Suối vàng người dưới buồn thiu trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời