Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/05/2015 23:02

哭李常侍嶧其一

一代風流盡,
修文地下深。
斯人不重見,
將老失知音。
短日行梅嶺,
寒山落桂林。
長安若個伴,
猶想映貂金。

 

Khốc Lý thường thị Dịch kỳ 1

Nhất đại phong lưu tận,
Tu văn địa hạ thâm.
Tư nhân bất trùng kiến,
Tương lão thất tri âm.
Đoản nhật hành mai lĩnh,
Hàn sơn lạc quế lâm.
Trường An nhược cá bạn,
Do tường ánh điêu kim (câm).

 

Dịch nghĩa

Thôi hết một đời phong lưu,
Sửa văn dưới đất sâu.
Người này đã không còn gặp nữa,
Về già mất kẻ hiểu mình.
Ngày ngắn đi trên đồi mai,
Núi lạnh lạc trong rừng quế.
Nếu có một người bạn nơi Trường An,
Cứ vẫn còn tưởng người đội mũ điêu vàng.


(Năm 768)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đời phong lưu thôi hết,
Soạn văn dưới đất sâu.
Người này sao gặp lại,
Về già thiếu bạn bầu.
Đồi mai dạo ngày ngắn,
Rừng quế lạc núi cao.
Trường An nếu có bạn,
Vẫn tưởng sáng mũ điêu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một đời phong lưu nay đà hết
Sửa văn chương dưới lớp đất sâu
Người này không còn thấy đâu
Về già nay mất kẻ sầu hiểu nhau
Ngày ngắn đi đầu đồi mai trắng
Lạc trong non lạnh bóng quế rừng
Nếu còn bạn nơi Trường An
Hẳn là vẫn tưởng nhớ chàng mũ điêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời