Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2008 04:51

可惜

花飛有底急,
老去願春遲。
可惜歡娛地,
都非少壯時。
寬心應是酒,
遣興莫過詩。
此意陶潛解,
吾生後汝期。

 

Khả tích

Hoa phi hữu để cấp,
Lão khứ nguyện xuân trì.
Khả tích hoan ngu địa,
Đô phi thiếu tráng thì.
Khoan tâm ưng thị tửu,
Khiển hứng mạc quá thi.
Thử ý Đào Tiềm giải,
Ngô sinh hậu nhữ kỳ.

 

Dịch nghĩa

Cánh hoa rơi bay gấp
Lão đây muốn xuân trôi chậm lại
Tìếc rằng những nơi vui thú
Đều không thấy lúc ta ở tuổi tráng niên
(Cho nên) nay ta lấy rượu để khuây lòng
Gợi hứng thú với vần thơ
Chỉ có ông Đào Tiềm hiểu ý này
Nhưng ta lại sinh sau ông


(Năm 761)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Hữu Thung

Hoa bay chi vội hỡi hoa
Mong xuân chầm chậm cho già mấy thôi
Tiếc rằng những chỗ vui chơi
Thảy đều không phải của thời trẻ trung
Vậy nên mượn chén khuây lòng
Mua vui gợi hứng chi bằng thơ văn
Hiểu lòng chỉ có Đào quân
Tiếc thay ta lại muộn màng sinh sau


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Vội vàng chi cánh hoa rơi,
Tuổi già, muốn giữ xuân chơi dài dài.
Chỗ vui còn luyến tiếc hoài,
Mà không gặp thưở chưa phai mái đầu.
Đành lòng vui với rượu bầu,
Có khi nhã hứng tìm câu gieo vần.
Ý này hiểu có Đào quân,
Sinh ta, rằng tiếc cho thân muộn màng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bay vội vã chi hoa
Già mong xuân chậm qua.
Tiếc những nơi vui vẻ
Thảy không có khi trẻ.
Khuây lòng nhờ chén rượu
Thi văn gởi hứng thú
Thấm ý này có Đào
Tiếc mình lại sinh sau!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Sao hoa cứ vội vàng bay?
Xuân trôi chậm lại, già đây nguyện cầu
Nhìều nơi vui thích giải sầu
Tìếc rằng chẳng gặp lúc đầu còn xanh
Khuây lòng cùng rượu thân quen
Một khi hứng thú thơ văn thỏa tình
Đào quân hiểu ý tứ mình
Nhưng ta là kẻ hậu sinh mất rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hoa vội rụng trơ cuống,
Già tới mong xuân dừng.
Vui chơi chốn cũ tíếc,
Nào đâu lúc trẻ trung.
Câu thơ khơi nguồn hứng,
Chén rượu mở cõi lòng.
Cụ Đào đã tỏ ý,
Bọn ta tiếp theo cùng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa rơi sao như là gấp lắm
Già xin xuân chầm chậm hãy qua
Tiếc nơi vui vẻ phồn hoa
Ta đều không có tuổi hoa dự phần
Nay an lòng nên cần chén rượu
Muốn giải khuây phải níu lấy thơ
Đào Tiềm nêu ý từ xưa
Ta nay tâm đắc, đúng là hậu sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời