Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
17 bài trả lời: 13 bản dịch, 4 thảo luận
Từ khoá: sông Khúc (13)

Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 19:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/08/2013 10:51

曲江對雨

城上春雲覆苑牆,
江亭晚色靜年芳。
林花著雨燕支濕,
水荇牽風翠帶長。
龍武新軍深駐輦,
芙蓉別殿謾焚香。
何時詔此金錢會,
暫醉佳人錦瑟旁?

 

Khúc giang đối vũ

Thành thượng xuân vân phúc uyển tường,
Giang đình vãn sắc tĩnh niên phương.
Lâm hoa trước vũ yên chi thấp,
Thuỷ hạnh khiên phong thuý đới trường.
Long Vũ tân quân thâm trú liễn,
Phù Dung biệt điện mạn phần hương.
Hà thì thiệu thử kim tiền hội,
Tạm tuý giai nhân cẩm sắt bàng.

 

Dịch nghĩa

Mây xuân phủ trên tường vườn hoa trong thành
Buổi chiều, đình bên sông yên tĩnh với hương mùa
Hoa rừng đẫm nước mưa rụng xuống từng cành
Gió lùa vào đám rau hạnh nước thành vệt dài
Đoàn quân Long Vũ mới tới dừng xe ở lại lâu
Biệt điện Phù Dung toả ngát mùi hương đốt
Biết bao giờ mới nối tiếp hội "Kim tiền" ấy
Tạm thời say với người đẹp bên cây đàn gấm


(Năm 758)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Vườn xuân, mây phủ trên tường,
Nhà bên sông vẫn vương hương nắng chiều.
Hoa rừng mưa rụng trải đều,
Gió đưa hạnh biếc dập dìu trôi xa.
Xe quân Long Vũ la cà,
Phù Dung, hương điện toả ra liền liền.
Bao giờ gặp hội Kim Tiền?!
Tạm say, người đẹp kề bên ôm đàn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mây xuân trên thành phủ tường vườn,
Đình sông chiều đến ngát hương thơm.
Gió đưa rau nước, vờn giải biếc,
Mưa thấm hoa rừng, nhạt phấn son.
Xe, quân Long Vũ sao đứng mãi,
Hương, điện Phù Dung toả từng cơn.
Hội Kim tiền ấy chừng nào có,
Nay tạm say bên người đẹp đờn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên thành mây phủ tường hoa
Đình sông chiều tĩnh thoảng qua hương mùa
Hoa rừng rụng đẫm nước mưa
Xanh xanh hạnh nước gió lùa đám rau
Cánh quân Long Vũ dừng lâu
Phù Dung biệt điện trên lầu đốt hương
“Kim Tiền” hội ấy vấn vương
Tạm say người đẹp tay đương tấu đàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây xuân trên tường vườn hoa phủ
Đình bên sông êm ả chiều tà
Hoa rừng ướt đẫm nước mưa
Gió lùa rau hạnh vết đưa thật dài
Quân Long vũ mới sai xe lại
Điện Phù Dung thơm khói hương liền
Bao giờ chiếu hội Kim tiền?
Tạm thời say với đàn bên người tài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thượng uyển mây xuân tụ họp coi
Đình sông nắng chiếu rải hương trời.
Hoa rừng nước thấm son nhoà ướt
Rau hạnh gió đưa vệt đẹp dài.
Long vũ xe dừng quân mới đợi
Phù Dung điện cũ đốt mùi bay.
Bao giờ có chiếu Kim Tiền hội?
Người đẹp bên đàn cứ tạm say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây xuân tường phủ trên vườn hoa,
Sông tĩnh buổi chiều bên mọi mùa.
Đẫm nước hoa rừng mưa rụng xuống,
Đám rau hạnh nước vệt gió lùa.
Đoàn quân Long Vũ dừng xe lại.
Hương toả Phù Dung biệt điện toà.
Nối tiếp “Kim tiền” giờ mới hội,
Tạm say người đẹp dưới đàn hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên thành mây phủ tường vườn hoa
Chiều tĩnh đình sông hương thoảng qua
Đẫm nước hoa rừng mưa rụng xuống
Xanh xanh hạnh nước gió lùa xa
Cánh quân Long Vũ dừng xe lại
Biệt điện Phù Dung hương toả ra
Hội ấy “Kim Tiền” bao thuở nối?
Tạm thời say với mỹ nhân ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]