Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2008 21:28

空囊

翠柏苦猶食,
晨霞高可餐。
世人共鹵莽,
吾道屬艱難。
不爨井晨凍,
無衣床夜寒。
囊空恐羞澀,
留得一錢看。

 

Không nang

Thuý bách khổ do thực,
Thần hà cao khả xan.

Thế nhân cộng lỗ mãng,
Ngô đạo thuộc gian nan.

Bất thoán tỉnh thần đống,
Vô y sàng dạ hàn.
Nang không khủng tu sáp,
Lưu đắc nhất tiền khan.

 

Dịch nghĩa

Trái cây bách đắng chát mà vẫn ăn,
Ráng trên cao cũng ước ăn (như tiên).
Mọi người đều thô lỗ,
Nhà tôi gặp khó khăn.
Không nấu ăn vì giếng buổi sáng đóng băng,
Đêm ngủ không áo ấm nên giường lạnh lẽo.
Túi rỗng xấu hổ vì trống trơn,
Nên vẫn cố giữ lại một quan tiền để xem.


(Năm 759)

Bài này làm khi Đỗ Phủ ở Đồng Cốc, Tần Châu. Lúc đó, ông đang làm Tả thập di cho vua Đường Túc Tông, vì can gián làm vua phật ý, biếm ông đi Hoa châu làm Tư công tham quân. Tới Hoa châu đang có nạn đói, ông từ quan, ở nhờ nhà một người cháu ở Từ châu (nay là huyện Thiên Thuỷ, tỉnh Cam Túc). Đời sống lúc này hết sức khó khăn chật vật.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Lá trắc xanh đắng còn nuốt được
Mảnh ráng ngời cao mặc cứ xơi
Cùng chung thô lỗ bao người
Đường ta là chịu cuộc đời khó khăn
Giếng mai không gạo giá băng
Giường đêm không áo không chăn lạnh lùng
Túi không những sợ thẹn thùng
Để dằn dưới đáy một đồng sờ chơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bách xanh chát, khó nuốt,
Ráng sớm cao, no lòng.
Nhân thế đều qua quít,
Đường ta giờ chẳng thông.
Khó tan băng giếng sớm,
Chõnglạnh áo đêm không.
Túi rỗng thì e thẹn,
Để nhìn, giữ một đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trái bá xanh ăn chát,
Móc cao khó lọt lòng.
Người đời đều lỗ mãng,
Đạo ta tới chỗ cùng.
Ít mặc, giường đêm lạnh,
Không ăn, giếng sáng đông.
Túi rỗng ngại để mốc,
Mong có lấy một đồng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trái bách đắng nhưng còn ăn được
Ráng trên cao vẫn ước được ăn
Người đời tranh sống gian manh
Khiến nhà tôi gặp khó khăn cơ hàn
Bếp nguội, giếng đóng băng buổi sáng
Không áo, đêm lạnh cóng trên giường
Buồn vì túi rỗng trống trơn
Một quan giữ lại để còn lấy xem.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bách kia đắng chát vẫn ăn,
Trên cao ráng cũng ước rằng như tiên.
Mọi người thô lỗ tính riêng,
Nhà tôi gặp khó khăn liền túi không.
Nấu ăn không được giếng băng,
Ngủ đêm không áo nên giường lạnh hơn.
Xấu vì túi rỗng trống trơn,
Vẫn nên cố giữ quan tiền để xem.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời