Lúc này cầu Hoán Hoa,
Nước sông mới hơn thước.
Đá trắng rõ như cầm,
Trong nước có xe vượt.
Đâu chỉ vào nhà ta,
Thu, hè nước bát ngát.
Thuồng luồng còn cuống cuồng,
Cua cá nào có khác.
Sáng nay quá nửa rồi,
Đường về rón rén bước.
Ngựa hí không dám đi,
Hố sâu nằm phía trước.
Đông nhà, dây leo xanh,
Trên giường sách như rác.
Ai ngờ mưa núi xa,
Tối lại đem trút nước.
Thành phố ngày ta lên,
Thôn quê lúc nắng tắt.
Mới biết phận khách lâu,
Cuối ngày cần dưỡng xác.

tửu tận tình do tại