Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2005 12:01, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/11/2023 00:36

客從

客從南溟來,
遺我泉客珠。
珠中有隱字,
欲辨不成書。
緘之篋笥久,
以俟公家須,
開視化為血,
哀今徵斂無。

 

Khách tòng

Khách tòng nam minh lai,
Di ngã tuyền khách châu.
Châu trung hữu ẩn tự,
Dục biện bất thành thư.
Giam chi khiếp tứ cửu,
Dĩ sĩ công gia tu.
Khai thị hoá vi huyết,
Ai kim trưng liễm vô!

 

Dịch nghĩa

Khách từ biển nam tới đây,
Cho tôi một hạt ngọc của người cá.
Trong ngọc có nét chữ mờ mờ,
Cố phân biệt mà không nhận rã câu gì.
Giấu nó trong hộp đã lâu rồi,
Đợi để nhà quan dùng đến.
Mở xem, nó biến thành cục máu,
Thương thay nay không còn gì nộp thuế!


(Năm 769)

Bài thơ này tố cáo sự bóc lột tàn ác của triều Đường (đối với nước Nam ta trước đây), riêng về thuế khoá.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Khách từ Nam hải tới
Cho một hạt tuyền châu
Trong ngọc in mờ chữ
Lần xem chẳng rõ câu
Giấu hoài trong hộp kín
Chờ để các quan thâu
Mở ngó hoá thành máu
Thương thay! Thuế má đâu ?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Khách biển Nam đến tặng
Ngọc hình giọt lệ rơi
Trong ngọc ẩn nét chữ
Muốn đọc không nên lời!
Cất vào rương giấu kín
Để cần, quan thuế đòi
Mở ra, thấy hòn máu
Nộp gì đây, trời ơi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Khách từ Nam Hải đến
Đem ngọc trai tặng tôi
Trong ngọc có vết chữ
Lờ mờ đọc chẳng trôi
Giấu kỷ trong hộp kín
Quan giục phải có thôi
Mở ra thấy hoá máu
Thuế đòi, chết tôi rồi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Khách từ Nam Hải cuối trời xa,
Hòn ngọc ngư nhân đưa tặng ta.
Ẩn hiện lơ mơ nhiều nét chữ,
Khó bề nhận rõ nghĩa bao la.
Từ lâu giấu kín trong hòm gỗ,
Đợi đến quan đòi mới lấy ra.
Khổ nỗi, khi xem đà hoá máu,
Rồi đây mùa thuế khó đi qua!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Từ biển Nam có người khách tới,
Viên ngọc trai trao lại cho ta.
Ngọc kia có vết chữ mờ,
Dù dốc sức đọc chỉ là uổng công!
Ngọc đã cất trong rương thật kín,
Đợi việc công dùng đến hãy hay,
Mở ra hoá máu, tiếc thay,
Lấy gì nộp thuế phen này, thương ôi!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Khách từ biển Nam qua,
Ngọc cá mang cho ta.
Trong ngọc có hàng chữ,
Đọc mãi mà không ra.
Từ lâu, rương cất kỹ,
Đón thuế, vẫn để chờ.
Nay mở hoá ra máu,
Than ôi lấy chi mà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Khách từ Nam Hải lại đây,
Cho tôi hạt ngọc trong tay cá người.
Chữ đề trên ngọc chẳng tươi,
Muốn xem, nhưng chẳng một người nhận ra.
Giấu hoài nơi hộp trong nhà,
Đợi quan đòi thuế đem mà nạp cho.
Mở xem: cục máu tròn vo!
Còn gì để nộp thuế cho năm này?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Khách từ biển Nam qua,
Ngọc cá mang cho ta.
Trong ngọc có hàng chữ,
Đọc mãi mà không ra.
Từ lâu, rương cất kĩ,
Đóng thuế, vẫn để chờ.
Nay mở hoá ra máu,
Than ôi lấy chi mà...

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách từ Nam hải lại đây
Trao ta ngọc cá tới nay lâu rồi
Trong châu có chữ khó coi
Đọc hoài chẳng hiểu ẩn lời nói chi
Cất trong hộp kín đợi khi
Quan quyền hỏi tới sẵn thì mở ra
Ngọc thành cục máu!...Oan gia!
Lấy gì nộp thuế công nha bây giờ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời