15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
19 bài trả lời: 19 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 11:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/10/2005 13:56

客至

舍南舍北皆春水,
但見群鷗日日來。
花徑不曾緣客掃,
蓬門今始為君開。
盤飧市遠無兼味,
樽酒家貧只舊醅。
肯與鄰翁相對飲,
隔籬呼取盡餘杯。

 

Khách chí

Xá nam xá bắc giai xuân thuỷ,
Ðãn kiến quần âu nhật nhật lai.
Hoa kính bất tằng duyên khách tảo,
Bồng môn kim thuỷ vị quân khai.
Bàn tôn thị viễn vô kiêm vị,
Tôn tửu gia bần chỉ cựu phôi.
Khẳng dữ lăng ông tương đối ẩm,
Cách ly hô thủ tận dư bôi.

 

Dịch nghĩa

Phía nam, phía bắc nhà toàn là nước xuân,
Chỉ thấy những con chim âu ngày ngày bay tới.
Trước đây chưa từng có vì khách nào mà quét đường hoa,
Bây giờ mới vì bạn mà mở cửa cỏ bồng.
Vì chợ xa, nên bữa ăn không có đủ vị,
Nhà nghèo, chỉ có chén rượu cũ chưa lọc.
Thôi đành đối ẩm với lão hàng xóm,
Cách rào, gọi mang ra hết chén rượu còn lại.


(Năm 761)

Nguyên chú: “Hỉ Thôi Minh Phủ tương quá” 喜崔明府相過 (Mừng có cậu Thôi Minh Phủ qua chơi).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngõ sau ngõ trước mênh mông nước,
Chỉ thấy đàn âu lượn suốt ngày.
Chửa quét lối hao chào khách được,
Mở toang cửa sổ đón anh nay.
Mâm cơm chợ cách sơ sài quá,
Hũ rượu nhà nghèo cũ kỹ thay.
Cùng bạn láng giềng xin đối ẩm,
Cách rào gọi rượu rót ra ngay!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nhà nam bắc nước xuân bao phủ,
Lũ chim âu ngày cứ đến chơi.
Đường hoa chẳng quét, không ai,
Cửa sài nay mở vì người bạn thân.
Các thức ăn, chợ xa, đạm bạc,
Nhà vốn nghèo rượu đục tạm dùng.
Láng giềng ta uống rượu chung,
Cách nào tôi nhấp sạch không chén này.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Quanh nhà chỉ thấy nước đầy au,
Ngày ngày chỉ thấy một lũ âu,
Đường hoa chẳng kịp vì ai quét.
Cổng trúc nay vừa đón khách vào.
Chợ xa cơm bữa thường khan món,
Nhà khó rượu mời cặn đáy bầu.
Muốn cùng uống với ông hàng xóm,
Miệng gọi tay nâng cách bức rào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bắc nam nhà ắp nước xuân,
Ngày ngày âu đến quây quần bên nhau.
Lối hoa, chưa quét từ lâu,
Cửa rào nay mở để hầu đón anh.
Chợ xa, mâm độc cơm canh,
Nhà nghèo, nên chỉ bình sành rượu thô.
Láng giềng, mời bạn uống cho,
Cách rào, rượu cặn trong trong vò gọi thêm...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bắc nam nhà ắp nước xuân,
Ngày ngày âu đến quây quần bên nhau.
Lối hoa, chưa quét từ lâu,
Cửa rào nay mở để hầu đón anh.
Chợ xa, mâm độc cơm canh,
Nhà nghèo, nên chỉ bình sành rượu thô.
Láng giềng, mời uống chuyện trò,
Cách rào, rượu cặn trong vò gọi thêm...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phía nam phía bắc nước xuân đầy
Cò trắng ngày ngày lượn đến đây
Chờ khách lối hoa chưa quét trước
Đón người cửa trúc mở ra ngay
Chợ xa mâm cổ không nhiều món
Nhà khó nên dùng rượu cũ thay
Ông lão nhà bên thường cụng chén
Cách rào mời cụ bước ra ngay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Nước xuân nam bắc quanh lều
Ngày ngày chỉ thấy bầy âu tụ về
Nẻo hoa thường vắng khách đi
Cổng lau nay mở cũng vì bác đây
Mâm chiều xa chợ đạm thay
Cảnh nghèo rượu dở tạm bày bác xơi
Nhược bằng không ngại tôi mời
Kêu ông hàng xóm sang vơi một chầu.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân đến quanh nhà nước ngập đầy
Đàn âu thường nhật đến chơi đây
Đường hoa không khách chưa từng quét
Cửa cỏ vì ông mở bữa nay
Xa chợ mâm cơm không đủ món
Nhà nghèo rượu cũ vẫn chưa thay
Nào ông hàng xóm xin nâng chén
Bên bức rào thưa uống thật say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước sau nhà ngày xuân toàn nước
Suốt cả ngày chỉ rước hải âu
Đường hoa vừa được quét mau
Ông sang nên mở cửa lau đón vào
Vì xa chợ không sao đủ mục
Nhà lại nghèo rượu đục chưa thay
Mời ông hàng xóm bên đây
Qua rào rượu tiếp uống say mới về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]