Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/03/2014 22:10

客舊館

陳蹟隨人事,
初秋別此亭。
重來梨葉赤,
依舊竹林青。
風幔何時卷,
寒砧昨夜聲。
無由出江漢,
愁緒月冥冥。

 

Khách cựu quán

Trần tích tuỳ nhân sự,
Sơ thu biệt thử đình.
Trùng lai lê diệp xích,
Y cựu trúc lâm thanh.
Phong mạn hà thì quyển,
Hàn châm tạc dạ thanh.
Vô do xuất giang hán,
Sầu tự nguyệt minh minh.

 

Dịch nghĩa

Để vết theo việc người,
Đầu thu từ giã đình này.
Khi lá lê lại đỏ,
Rừng trúc vẫn xanh như cũ.
Màn gió lúc nào thì cuốn lên,
Đêm qua có tiếng chày đập vải lạnh.
Không lối ra để về vùng Giang Hán,
Mối buồn như trăng mờ.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Dấu vết theo đời cũ
Đầu thu biệt quán này
Lá lê giờ đỏ ối
Rừng trúc vẫn xanh dày
Nào lúc cuốn buồm gió?
Đêm qua vẳng dịp chày
Giang hồ quanh quẩn mãi
Ruột rối nguyệt về tây


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Việc người còn để vết,
Rời đình lúc chớm thu.
Lá lê đỏ lại tới,
Rừng trúc xanh như xưa.
Màn gió lúc nào cuốn,
Tiếng chày lạnh đêm qua.
Không lối về Giang Hán,
Nỗi buồn như trăng mờ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuỳ từng người đi lưu dấu vết
Lúc chớm thu từ biệt đình này
Trở lui lê lá đỏ đầy
Rừng tre xanh vẫn như ngày ra đi
Màn che gió lúc nào thì cuộn
Đêm qua nghe chày nện lạnh lùng
Muốn ra Giang Hán không đường
Nỗi buồn như thể mảnh trăng mịt mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời