Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 22:51

寄贈王十將軍承俊

將軍膽氣雄,
臂懸兩角弓。
纏結青驄馬,
出入錦城中。
時危未授鉞,
勢屈難為功。
賓客滿堂上,
何人高義同。

 

Ký tặng Vương thập tướng quân Thừa Tuấn

Tướng quân đảm khí hùng,
Tí huyền lưỡng giác cung.
Triền kết thanh thông mã,
Xuất nhập Cẩm thành trung.
Thì nguy vị thụ việt,
Thế khuất nan vi công.
Tân khách mãn đường thượng,
Hà nhân cao nghĩa đồng.

 

Dịch nghĩa

Tướng quân có ý chí anh hùng,
Vai đeo hai cái cung.
Ngựa thanh thông được nai nịt gọn gàng,
Đi ra đi vào thành Cẩm.
Thì, lúc nguy nan chưa được trao dao lớn,
Thế, còn ở bên dưới nên khó lòng mà lập nên công trạng.
Các khách đầy nhà kia,
Ai là người cùng có lòng cao cả?


(Năm 761)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tướng quân ý chí hùng,
Trên vai mang hai cung.
Ngựa thanh thông nai nịt,
Thành Cẩm cưỡi thong dong.
Lúc nguy, quyền chưa có,
Thế kẹt, khó lập công.
Khách khứa trên nhà lắm,
Ai trọng nghĩa như ông?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tướng quân có anh hùng chí khí
Hai cây cung trừ bị vai đeo
Ngựa thông nai nịt gươm dài
Cẩm Thành bảo vệ hết vào lại ra
Thời gian nguy chưa cho búa lớn
Thế lực còn non kém không công
Đầy quan khách nơi sảnh đường
Ai người có nghĩa khí cùng với ông?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời