Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 4 bản dịch, 2 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2014 11:26

寄常徵君

白水青山空復春,
徵君晚節傍風塵。
楚妃堂上色殊眾,
海鶴階前鳴向人。
萬事糾紛猶絕粒,
一官羈絆實藏身。
開州入夏知涼冷,
不似雲安毒熱新。

 

Ký Thường trưng quân

Bạch thuỷ thanh sơn không phục xuân,
Trưng quân vãn tiết bạng phong trần.
Sở phi đường thượng sắc thù chúng,
Hải hạc giai tiền minh hướng nhân.
Vạn sự củ phân do tuyệt lạp,
Nhất quan ky bạn thực tàng thân.
Khai châu nhập hạ tri lương lãnh,
Bất tự Vân An độc nhiệt tân.

 

Dịch nghĩa

Nước trắng núi xanh không có vẻ xuân,
Tuổi già rồi ông quan này mới dính vào cảnh gió bụi.
Gái Sở trong tiệc đẹp khác với các cô khác,
Và là con hạc biển trước thềm hướng về người mà hót.
Có vạn việc túi bụi nên không còn lo luyện thuốc,
Một chức quan trói buộc, đó là nơi ẩn thân.
Ở Khai Châu khi vào mùa hè biết mát hay lạnh,
Chứ không giống như ở Vân An đợt oi bức mới này.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Nước bạc, non xanh vắng vẻ xuân
Tuổi già lăn lộn với phong trần
Gái xinh trong tiệc khoe nhan sắc
Hạc bể bên thềm hót chủ nhân
Việc bận thì giờ đâu luyện thuốc?
Quan sang, ngày tháng dễ yên thân
Châu Khai hè tới trời còn mát
Không quá nồng như ở huyện Vân


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Ký THƯỜNG CHINH QUÂN

++++++++++

Ký THƯỜNG CHINH QUÂN hay THƯỜNG TRƯNG QUÂN ?

Chúng tôi thấy rất nhiều chỗ viết là :
寄常征君  -  Ký Thường chinh quân

Trang :  全唐詩-卷229_27

và không có chỗ nào viết  :
寄常徵君

tuy hai chữ 征 và 徵 giống nhau .
Hai bà TRƯNG TRẮC , TRƯNG NHỊ viết chữ 徵 chứ không viết chữ CHINH 征 .

+++++++++++

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

trưng/chinh

Xin trân trọng cảm ơn bác. Quả thật lúc đăng bài này tại hạ cũng rất lấy làm phân vân chữ đó. Chữ 征 và 徵 phồn thể vốn là 2 chữ khác nhau, nhưng chữ giản thể của 徵 hiện nay lại là 征 nên các văn bản tiếng Trung cũng rất nhiều lẫn lộn, khó truy nguyên được.

Theo tại hạ hiểu trong phần giải thích của từ điển này thì có lẽ phải là 徵:
http://www.zdic.net/c/1/77/121441.htm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Non xanh nước trắng chẳng ra xuân,
Tới già mới lội cõi phong trần.
Khác bọn, gái xinh nổi trên tiệc,
Hướng người, hạc biển kêu trước sân
Linh tinh lắm thứ viên thôi luyện,
Trói buộc một quan chỗ gửi thân
Khai Châu mát lạnh khi hè tới,
Chẳng giống Vân An nóng bức tràn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Núi xanh, sông trắng lại vào xuân,
Ẩn sĩ về già cách phong trần.
Sủng hạnh triều đình nhan sắc nổi,
Trước thềm hạc biển hướng người thân.
Vạn việc lo toan còn thiếu gạo,
Chức quan tạm buộc thực che thân.
Khai Châu vào hạ trời hơi lạnh,
Chẳng giống Vân An khí độc gần.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi xanh không làm xuân trở lại
Ông ẩn cư gió bụi dính vào
Cung phi nước Sở đẹp sao!
Hạc vùng biển biếc hót chào người ta
Vạn việc nhiều không ngờ hết gạo
Quan buộc chân lại tạo yên thân
Khai Châu vào hạ trời râm
Vân An khí độc xoay vần bức oi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời