Danh, vườn Hán từng dự,
Chức, Cảnh viết lên xe.
Quận Vu Giáp sắp đến,
Thư Kinh Môn gửi về.
Đi xa thật không khổ,
Ruột nóng như cái gì.
Này lúc trời oi bức,
Sao chịu nổi quán quê.
Bò vàng cưỡi sóng lặng,
Nghích vẽ muốn tung hê.
Ráng chờ vũng xoáy hết,
Kéo neo sẽ lại đi.
Buồn còn qua lối nhỏ,
Đặng hái đám rau vi.
Liễu bến còn ủ rũ,
Hoa thôn không quét đi.
Nấp bóng, táo dại lắm,
Mưa rơi, mương đỏ khè.
Âm thầm hè qua trước,
Gió vẫn thổi rù rì.
Trúc thưa, tóc nên chải,
Sông trong, lòng phẳng lì,
Thu vội khăn với ghế,
Buồm thu rời nhà tre.

tửu tận tình do tại