Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/04/2015 22:22

寄邛州崔錄事

邛州崔錄事,
聞在果園坊。
久待無消息,
終朝有底忙。
應愁江樹遠,
怯見野亭荒。
浩蕩風塵外,
誰知酒熟香。

 

Ký Cung Châu Thôi lục sự

Cung châu Thôi lục sự,
Văn tại Quả Viên phường.
Cửu đãi vô tiêu tức,
Chung triêu hữu để mang.
Ưng sầu giang thôn viễn,
Khiếp kiến dã đình hoang.
Hạo đãng phong trần ngoại,
Thuỳ tri tửu thục hương.

 

Dịch nghĩa

Ở Cung Châu có ông lục sự họ Thôi,
Nghe nói ở tại Phường Cây ăn trái.
Chờ lâu mà mãi không có tin tức gì của ông,
Nên suốt buổi cứ thấp thỏm.
Muốn buồn cùng cây bên sông xa,
Lại ngại thấy cảnh làng hoang vắng.
Ngoài cõi gió bụi lung tung kia,
Ai biết được hương thơm của loại rượu tăm?


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cung Châu, Thôi lục sự,
Nghe ở phường Quả Viên.
Lâu thấy vắng tin tức,
Cả buổi không ngồi yên.
Muốn buồn, cây sông cách,
Sợ thấy cảnh làng tan.
Ngoài cõi đầy gió bụi,
Ai kẻ hiểu hương men.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ông Thôi lục sự Cung Châu,
Nghe ông nhà ở tại đầu Quả Viên.
Đợi lâu mà chẳng có tin,
Suốt sáng luống ngẩn ngơ nhìn chờ ai.
Sông thu cây vẫn xa hoài,
Đình tôi thôn dã sợ người ngại chăng?
Ngoài gió bụi ung dung chí thoả,
Ai biết rằng rượu đã thơm nồng?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở Cung Châu có Thôi lục sự
Phường Quả Viên ở tự bao giờ
Không tin tức vẫn mong chờ
Bồn chồn suốt sáng cứ ra lại vào
Buồn cùng cây cao sông xa cách
Lại ngại nhìn lau lách đình làng
Ngoài kia gió bụi bay tung
Nào ai biết được thơm lừng rượu hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời