Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 22:19

敬簡王明府

葉縣郎官宰,
周南太史公。
神仙才有數,
流落意無窮。
驥病思偏秣,
鷹愁怕苦籠。
看君用高義,
恥與萬人同。

 

Kính giản Vương minh phủ

Diệp huyện lang quan tể,
Chu Nam Thái sử Công.
Thần tiên tài hữu số,
Lưu lạc ý vô cùng.
Ký bệnh tư thiên mạt,
Ưng sầu phạ khổ lung.
Khan quân dụng cao nghĩa,
Sỉ dữ vạn nhân đồng.

 

Dịch nghĩa

Tại nơi huyện nhỏ ông là vị quan đứng đầu,
Cũng như Thái Sử Công ở Chu Nam.
Có tài như thần tiên là do có số,
Ý thơl lưu lạc chảy mãi không hết.
Ngựa nòi bị bệnh nên cứ nghĩ hoài đến đồ ăn,
Chim ưng buồn sợ bị nhốt trong lồng hẹp.
Thấy ông là người có nghĩa cử cao đẹp,
Tôi tự thấy thẹn cùng sánh với vạn người.


(Năm 761)

Lời dẫn: “Phủ thường vi Đường Hưng huyện tể Vương Tiềm tác khách quán ký. Nghi tức Vương minh phủ.” 甫嘗為唐興縣宰王潛作客館記。疑即王明府。 (Phủ tôi thường lấy nhà của Vương Tiềm chủ huyện Đường Hưng làm nơi nghỉ chân. Nghi chính là quan minh phủ họ Vương.)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Quan đứng đầu huyện nhỏ,
Chu Nam, ông Thái sử.
Có số, tài khác thường,
Vô hạn, ý tất tả.
Thức ăn, ngựa bệnh mong,
Lồng chật, ưng buồn sợ.
Thấy ông nghĩa cử cao,
Vạn người đâm mắc cỡ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tại huyện nhỏ ông là quan chủ
Như Chu Nam có Thái sử Công
Thần tiên đều có số hàng
Ý thơ lưu lạc vô cùng chảy tuôn
Ngựa nòi bệnh thèm rơm và cỏ
Chim ưng buồn sợ khổ trong lồng
Thấy ông nghĩa khí cao sang
Thẹn thay tôi chỉ tầm thường thế nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời