15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/01/2015 12:59

玄都壇歌寄元逸人

故人昔隱東蒙峰,
已佩含景蒼精龍。
故人今居子午谷,
獨在陰崖結茅屋。
屋前太古玄都壇,
青石漠漠常風寒。
子規夜啼山竹裂,
王母晝下雲旗翻。
知君此計成長往,
芝草琅玕日應長。
鐵鎖高垂不可攀,
致身福地何蕭爽。

 

Huyền Đô đàn ca ký Nguyên dật nhân

Cố nhân tích ẩn Đông Mông phong,
Dĩ bội hàm cảnh thương tinh long.
Cố nhân kim cư Tí Ngọ cốc,
Độc tại âm nhai kết mao ốc.
Ốc tiền thái cổ Huyền Đô đàn,
Thanh thạch mạc mạc thường phong hàn.
Tử quy dạ đề sơn trúc liệt,
Vương Mẫu trú há vân kỳ phiên.
Tri quân thử kế thành trường vãng,
Chi thảo, ngân can nhật ưng trưởng.
Thiết toả cao thuỳ bất khả phan,
Trí thân phúc địa hà tiêu sảng.

 

Dịch nghĩa

Bạn xưa trước ở ẩn nơi chỏm Đông Mông,
Đã hấp thụ được tinh anh của rồng xanh.
Bạn xưa nay ở hang Tí Ngọ,
Một mình cất nhà tranh ở phía nam núi.
Trước nhà có đàn Huyền Đô rất cũ,
Đá xanh lờ mờ gió thường lạnh.
Ban đêm cuốc kêu trong bụi trúc hoang,
Bà Vương Mẫu ban ngày giáng hạ, cờ mây phất phới.
Biết dự toán này của anh sẽ thành lâu dài,
Cỏ chi, ngân can ngày càng tươi tốt.
Khoá chặt, buông từ cao xuống không thể leo được,
Đem thân tới đất lành, sao mà khoan khoái trong lòng.


(Năm 752)

Huyền Đô do Hán Vũ Đế cho xây trong hang Tí Ngọ, núi Chung Nam, gần Trường An. Nguyên dật nhân tên là Nguyên Đan Khâu 元丹丘.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Anh xưa ẩn núi đông huyền ảo,
Đã mang cảnh đẹp có rồng xanh
Anh nay về ở hang Tí Ngọ,
Một mình sườn vắng kết mái tranh.
Trước nhà có đàn cổ Huyền Đô,
Đá xanh, gió lạnh thổi vù vù.
Đêm khuya bụi trúc vang tiếng cuốc,
Cờ mây Vương Mẫu xuống ban chiều.
Biết anh tính kế cho mãi mãi,
Cỏ chi ngân can mọc bừa bãi.
Khoá chặt, buông thòng, chẳng thể leo,
Thân tới đất lành sao mà khoái

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạn xưa ở ẩn chỏm Đông Mông,
Đã hấp tinh anh của thanh long.
Bạn cũ ở hang nay Tí Ngọ,
Một nhà lá phía núi nam sông.
Huyền Đô đàn cũ nơi nhà trước,
Gió lạnh đá xanh mờ rỉ đồng.
Đêm tối cuốc kêu trong bụi trúc,
Cờ mây Vương Mẫu phất phơ trông.
Biết anh dự toán lâu dài mãi,
Chi thảo ngân can ngày sáng hồng.
Khoá chặt buông cao leo chẳng được,
Đất lành thân tới khoái trong lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bạn xưa ngọn Đông Mông ẩn trú
Tinh anh nhờ hấp thụ rồng xanh
Bạn nay ở Tí Ngọ hang
Một mình cất mái nhà tranh nam làm
Nhà đối Huyền Đô đàn rất cũ
Đá xanh mờ thường gió lạnh căm
Cuốc đêm kêu bụi trúc hoang
Cờ mây trong nắng Mẫu Vương giáng trần
Biết dự toán ông thành vĩnh cửu
Vườn ngân can chi thảo tươi màu
Khôn leo khoá sắt trên cao
Đem thân đất phúc khoái sao trong lòng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời