Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch
Từ khoá: đom đóm (17)

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 11:27, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2023 00:29

螢火

幸因腐草出,
敢近太陽飛。
未足臨書卷,
時能點客衣。
隨風隔幔小,
帶雨傍林微。
十月清霜重,
飄零何處歸。

 

Huỳnh hoả

Hạnh nhân hủ thảo xuất,
Cảm cận thái dương phi.
Vị túc lâm thư quyển,
Thì năng điểm khách y.
Tuỳ phong cách mạn tiểu,
Đới vũ bạng lâm vi.
Thập nguyệt thanh sương trọng,
Phiêu linh hà xứ quy?

 

Dịch nghĩa

Từ cỏ mục may mắn bay ra,
Dám bay gần ánh mặt trời.
Chưa đủ soi trang sách,
Thỉnh thoảng chớp chớp nơi áo người.
Theo gió ly ty bên kia màn,
Dưới mưa nhạt nhoà ven bìa rừng.
Tháng mười sương trong nặng hạt,
Nào biết phiêu bạt nơi đâu?


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Sinh ra từ cỏ mục,
Dám lượn bên mặt trời.
Chưa đủ soi sáng sách,
Thi thoảng điểm áo người.
Ngoài màn theo gió thổi,
Ven rừng đội mưa rơi.
Tháng mười sương nặng hạt,
Phiêu bạt mất đâu rồi?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

May ra từ cỏ mục,
Dám lượn dưới nắng loà.
Chưa đủ soi trang sách,
Đôi khi điểm cánh tà.
Bên rừng mưa loé sáng,
Theo gió đậu mành sa.
Đông đến sương trong nặng,
Phiêu linh biết đâu là.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Thân sinh từ cỏ nát,
Dám bay cạnh mặt trời!
Sáng chưa đủ đọc sách
Chỉ lập loè áo ngoài
Theo gió lọt vào trướng
Nấp cây ngày mưa rơi
Tháng mười, sương lạnh xuống,
Ẩn đâu? Đom đóm ơi!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Ra từng vùng cỏ mục
Bay tránh sáng ban ngày
Áo khách đôi khi vướng
Đèn khuya chửa dễ thay
Cách màn, theo gió nhỏ
Bên miễu, ánh mưa gầy
Xiêu dạt về đâu nhỉ?
Tháng mười sương trĩu cây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cỏ mục sinh ra đấy
Dám bay dưới mặt trời
Chưa đủ soi trang sách
Chỉ hơi điểm áo người
Theo gió ngoài màng lọt
Mang mưa cạnh núi rơi
Tháng mười sương nặng hạt
Lưu lạc biết nơi đâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sinh từ chốn rác rưởi,
Đâu dám bay gần trời.
Chưa đủ soi đọc sách,
Đôi khi quẩn áo người.
Cách màn, theo gió nhẹ,
Cạnh rừng, núp mưa rơi.
Tháng mười sương rơi gấp,
Trú ẩn liệu có nơi?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

May từ cỏ mục xuất thân
Dám đâu hỗn láo bay gần thái dương
Còn chưa tới sách trên giường
Thế mà sức yếu phải nương áo rồi
Cách màn nhỏ bé đơn côi
Bên rừng mưa dội hình hài li ti
Tháng mười sương nặng khôn bì
Tấm thân bèo bọt biết đi phương nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Ba hè lòng dãi với non sông
Tối lại ngày qua lẫn bụi hồng
Có lúc rập rình gìn áo khách
Từng phen lấp ló liệng thư song
Gió mưa đưa lại bên màn thoảng
Mưa nhỏ bay ra trước ngàn lung
Mọn mọn chẳng ưa sương tuyết lạnh
Bốn mùa nào biết có xuân đông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ xanh may được bay ra,
Dám bay gần ánh trời già sáng soi.
Soi trang chưa đủ sách đâu,
Đôi khi chớp chớp nơi bâu áo người.
Bên kia theo gió màn trời,
Dưới mưa nhoà nhạt ven khơi bìa rừng.
Tháng mười nặng hạt sương lừng,
Nơi đâu phiêu bạt biết chừng nào hay?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời