Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2015 02:27

惠義寺園送辛員外

朱櫻此日垂朱實,
郭外誰家負郭田。
萬里相逢貪握手,
高才卻望足離筵。

 

Huệ Nghĩa tự viên tống Tân viên ngoại

Chu anh thử nhật thuỳ chu thực,
Quách ngoại thuỳ gia phụ quách điền.
Vạn lý tương phùng tham ác thủ,
Cao tài khước vọng túc ly diên.

 

Dịch nghĩa

Hôm này anh đào đỏ, trái đỏ trĩu xuống,
Ở ngoại ô nhà nào ở ngay cạnh ruộng ngoại ô?
Vạn dặm gặp nhau cứ mãi nắm tay nhau,
Tài cao là đủ trông mong nơi buổi tiệc chia tay này.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Buổi nay đào đỏ trĩu trái đỏ,
Nhà ai cạnh ruộng ngoại ô này.
Vạn dặm gặp nhau tay cứ nắm,
Tài cao những đợi tiệc chia tay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Anh đào đỏ hôm nay trĩu trái
Nhà ai xây cạnh ngoại ô điền?
Xa vạn dặm, gặp tay liền
Tài cao mong đủ trong diên tiệc này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời