Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 15:36

花底

紫萼扶千蕊,
黃鬚照萬花。
忽疑行暮雨,
何事入朝霞。
恐是潘安縣,
堪留衛玠車。
深知好顏色,
莫作委泥沙。

 

Hoa để

Tử ngạc phù thiên nhị,
Hoàng tu chiếu vạn hoa.
Hốt nghi hành mộ vũ,
Hà sự nhập triêu hà.
Khủng thị Phan An huyện,
Kham lưu Vệ Giới xa.
Thâm tri hảo nhan sắc,
Mạc tác uỷ nê sa.

 

Dịch nghĩa

Ngàn nhị được đài tía đỡ,
Vạn hoa rực râu vàng,
Bỗng ngờ có mưa chiều tới,
Việc chi mà ẩn trong mây sớm.
Sợ rằng nơi huyện Phan An,
Xe của Vệ Giới khó mà nán lại được.
Thế mới rõ cái nhan sắc đẹp,
Xin chớ để nó rớt xuống bùn.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngàn nhị cuống tía nâng,
Vạn hoa râu vàng chói.
Chợt ngờ mưa chiều về,
Sao lại ráng sớm tới.
Ngại rằng huyện Phan An.
Khó giữ xe Vệ Giới.
Mới biết nhan sắc tươi,
Chớ để dính bùn thối.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngàn nhị hoa được đài tía đỡ
Vạn đoá hoa rực rỡ râu vàng
Ngờ mưa chiều bỗng chuyển sang
Việc chi mà phải ẩn làn ráng mai
Chỉ sợ rằng nơi Phan An huyện
Vệ Giới xe khó chuyện ở lâu
Mới hay nhan sắc tươi màu
Xin đừng để rớt xuống sâu cát bùn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời