Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 20:32

和裴迪登新津寺寄王侍郎

何限倚山木,
吟詩秋葉黃。
蟬聲集古寺,
鳥影度寒塘。
風物悲遊子,
登臨憶侍郎。
老夫貪佛日,
隨意宿僧房。

 

Hoạ Bùi Địch “Đăng Tân Tân tự ký Vương thị lang”

Hà hạn ỷ sơn mộc,
Ngâm thi thu diệp hoàng.
Thiền thanh tập cổ tự,
Điểu ảnh độ hàn đường.
Phong vật bi du tử,
Đăng lâm ức thị lang.
Lão phu tham phật nhật,
Tuỳ ý túc tăng phòng.

 

Dịch nghĩa

Sao lại phải nhờ vào cây trên núi,
Ngâm thơ trong cảnh lá thu vàng.
Tiếng ve tụ lại nơi chùa cổ,
Bóng chim chiếu dưới ao lạnh.
Cảnh vật này làm kẻ lang thang đau lòng,
Tới chùa leo lên coi, nhớ đến Vương thị lang.
Thân già này ham những ngày bên Phật,
Nên tuỳ ý mình ở lại nơi phòng dành cho các nhà sư.


(Năm 760)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Buồn tựa cây bên núi
Ngâm thơ với lá vàng
Đầm sâu bóng chim thoáng
Chùa vắng tiếng ve vang
Cảnh đẹp thương đầu bạc
Chơi xa nhớ bạn vàng
Thân già mê bóng Phật
Ngủ đậu lại phòng tăng


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chẳng cậy nhờ cây núi,
Ngâm thơ lá thu rơi.
Chùa cổ tiếng ve gắt,
Ao lạnh bóng chim soi.
Cảnh vật buồn lòng khách,
Lên coi lại nhớ người.
Thân già ham ngày Phật,
Phòng tăng mặc sức ngơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Chẳng cần dựa cây núi,
Thu lá vàng ngâm thơ.
Chùa cổ tiếng ve nổi,
Hồ lạnh bóng chim qua.
Cảnh vật đau lữ khách,
Lên đây nhớ thị lang.
Lão phu ham đạo Phật,
Phòng tăng tuỳ ý sang.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sao lại phải dựa cây trên núi
Ngâm thơ trong cảnh cuối thu vàng
Nơi chùa cổ tiếng ve vang
Bóng chim phản chiếu ao hoang lạnh lùng
Cảnh vật này cảm thương khách trọ
Lên chùa bâng khuâng nhớ thị lang
Già này bên Phật thấy ham
Cho nên tá túc phòng tăng tuỳ mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời