Cao cao lá hoè xanh,
Hái, ngắt cho vào ủ.
Bún mua từ chợ gần,
Nước cốt dần dần rỉ.
Bỏ nồi, chớ đun dừ,
Bữa cơm buồn, vắng nó.
Gạo thơm cùng măng non,
Xanh tươi đũa chiếu rõ.
Chạm răng buốt như băng,
Khuyên người đừng có bỏ.
Mong đi theo ngựa câu,
Chạy tới nơi nấu rượu.
Đường xa ngại bùn lầy,
Hứng cao nên chẳng sợ.
Biếu cần thì nhỏ nhoi,
Dâng rong lòng bày tỏ.
Điện sương lạnh xa vời,
Bình ngọc băng trong mở.
Chiều, vua hóng mát chơi,
Món này thật đúng chỗ.

tửu tận tình do tại