Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 11:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/10/2005 03:55

曉望

白帝更聲盡,
陽台曙色分。
高峰寒上日,
疊嶺宿霾雲。
地坼江帆隱,
天清木葉聞。
荊扉對麋鹿,
應共爾為群。

 

Hiểu vọng

Bạch Đế canh thanh tận
Dương Đài sắc tự phân
Cao phong thượng hàn nhật
Điệp lĩnh túc mai vân
Địa sách giang phàm ẩn
Thiên thanh mộc diệp văn
Kinh phi đối mỹ lộc
Ưng cộng nhĩ vi quần

 

Dịch nghĩa

Nơi thành Bạch Đế tiếng đổi canh vừa dứt,
Đài Dương màu đã rõ ràng chia sáng tối.
Mặt trời lạnh trên chỏm núi cao,
Mây ướt tụ nơi nhiều dãy núi.
Buồm nơi sông khuất sau khúc đất lấp,
Lá cây nghe rơi nơi trời xanh.
Đàn hươu nai đứng trước cửa gai,
Ta muốn làm bạn với các ngươi.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Tiếng trống tan canh Bạch Đế thành,
Dương Đài rực sáng ánh bình minh.
Đầu non vầng nhật còn trong lạnh,
Sườn núi làn mây chửa bủa nhanh.
Đất lở, buồm phơi thay sắc thái,
Trời thanh, đá đổ dội âm thanh.
Trông nai ngoài ngõ thong dong bước,
Những muốn cùng nai kết bạn lành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bạch Đế trống canh dứt,
Dương Đài nắng chứa chan.
Ác lên còn lạnh núi,
Khắp đỉnh tụ mây ngàn.
Đất lở buồm sông khuất,
Trời trong lá réo vang.
Hươu nai ngoài cổng gỗ,
Muốn được chúng vầy đàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bạch Đế đã canh tàn,
Dương Đài nắng sớm lan.
Non cao vầng ác ló,
Núi thẳm áng mây dàn.
Đất phẳng buồm sông khuất,
Trời trong tiếng lá ngàn.
Hươu nai ngoài cổng ngó,
Cùng bạn muốn vầy đàn.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Thành Bạch Đế mõ cầm canh dứt,
Trên Dương Đài buổi sáng rõ dần.
Đỉnh cao vầng nhật lạnh gần,
Mây mờ trên đỉnh tràn dâng trập trùng.
Đất gập ghềnh buồm sông thấp thoáng,
Trời cao trong lá rụng nhẹ rơi.
Cửa sài vui ngắm hươu nai,
Chúng ta bè bạn suốt đời từ nay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trống canh Bạch Đế dứt rồi,
Dương Đài, nắng sớm khắp nơi toả lần.
Mặt trời, đỉnh núi nhô dần,
Núi non, mây vẫn lần quần chưa tan.
Đất gần, buồm tít núi ngàn,
Trời trong nghe tiếng lá hàng cây cao.
Hươu đâu trước cổng ngó vào,
Muốn cùng mày với thằng tao hợp bầy...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bạch Đế tiếng kẻng dứt,
Dương đài rõ sáng soi.
Trời lạnh trên chót núi,
Mây mờ tụ lưng đồi.
Buồm sông nấp sau đất,
Lá cây nghe giữa trời.
Nai hoẵng ngay trước cửa,
Muốn bạn với các ngươi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bạch Đế trống canh dứt
Dương Đài rực ánh soi
Núi cao in bóng lạnh
Non thẳm cánh mây trôi
Đất lở buồm mờ bóng
Trời xanh lá khẻ rơi
Hươu nai ngoài cửa ngắm
Bè bạn với mi chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trống canh Bạch Đế đã ngưng
Bình minh đã chiếu tưng bừng đài Dương
Mặt trời đỉnh núi vấn vương
Lô nhô dãy núi trong sương lờ mờ
Đất gần, buồm tít xa bờ
Trời trong, gió nhẹ vật vờ lá cây
Hươu nai trước cổng một bầy
Muốn cùng bọn chúng vui vầy đùa chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Trống thành Bạch Đế mới tan canh
Bóng ló Đài Dương thoảng trước mành
Lạnh suốt núi liền vầng ác sớm
Đen mù mây toả dãy non xanh
Cheo leo bên lở, buồm ken gió
Lác đác sườn non, lá gõ sênh
Đi lại hươu nai ngoài cửa trúc
Cùng ngươi kết bạn cũng thênh thênh


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Canh dài Bạch Đế đã tàn
Dương Đài nắng sớm toả lan khắp miền
Non cao ánh nhật vừa lên
Mây mờ lạnh lẽo dừng trên núi ngàn
Buồm căng, thuyền lại lên đàng
Trời thanh, cất tiếng nồng nàn cỏ cây
Hươu nai trước ngõ vui vầy
Muốn đùa cùng áng mây bay trên trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời