Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 07:25

又于韋處乞大邑瓷碗

大邑燒瓷輕且堅,
扣如哀玉錦城傳。
君家白碗勝霜雪,
急送茅齋也可憐。

 

Hựu vu Vi xứ ngật Đại Ấp từ oản

Đại ấp thiêu từ khinh thả kiên,
Khấu như ai ngọc Cẩm thành truyền.
Quân gia bạch oản thắng sương tuyết
Cấp tống mao trai dã khả liên.

 

Dịch nghĩa

Đồ nung của vùng Đại Ấp nhẹ mà bền,
Gõ nghe như có tiếng ngọc buồn, vốn đã được truyền tụng nơi Cẩm Thành.
Chậu trắng nhà ông chịu được sương tuyết,
Mau mang cho nhà tranh, như thế thật dễ thương.


(Năm 760)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đồ gốm Đại Ấp nhẹ mà bền,
Gõ nghe tiếng ngọc, thành Cẩm truyền.
Chậu trắng nhà ông chịu sương tuyết,
Mang cho nhà cỏ, cám ơn liền.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sứ Đại Ấp vừa bền vừa nhẹ
Cẩm Thành truyền khi gõ tiếng buồn
Chén ông trắng hơn tuyết sương
Mau đem tới tặng, dễ thương quá chừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời