又示兩兒

令節成吾老,
他時見汝心。
浮生看物變,
為恨與年深。
長葛書難得,
江州涕不禁。
團圓思弟妹,
行坐白頭吟。

 

Hựu thị lưỡng nhi

Linh tiết thành ngô lão,
Tha thì kiến nhữ tâm.
Phù sinh khan vật biến,
Vi hận dữ niên thâm.
Trường Cát thư nan đắc,
Giang Châu thế bất câm.
Đoàn viên tư đệ muội,
Hành toạ bạch đầu ngâm.

 

Dịch nghĩa

Theo thời cái già của ta cứ tăng,
Đôi lúc thấy tâm trạng các con.
Đời sống trôi nổi thấy rõ cái thay đổi của vật,
Mang theo nỗi ân hận với tuổi lớn dần.
Khó nhận được thư từ Trường Cát,
Nước mắt cho Giang Châu thì không ngưng chảy.
Mong được đoàn tụ cùng em trai em gái của ta,
Ông già đầu bạc cứ ngâm nga hết ngồi lại đi.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ta già vì năm tháng,
Đôi lúc thấu lòng con.
Đời trôi thấy vật đổi,
Năm thêm, hận càng dồn.
Trường cát thư khó được,
Giang châu lệ cứ tuôn.
Các em mong đoàn tụ,
Già ngâm đứng ngồi luôn.
Xã nhật lưỡng thiên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tiết này, cha già lắm,
Ngày khác hiểu lòng con.
Vật phù sinh thoắt biến,
Hận theo năm dập dồn.
Thư Trường cát khó lại,
Giang Châu nước mắt tuôn.
Mong anh em xum họp,
Ngồi ngâm thơ giải buồn.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm tháng làm cho ta già lão
Đôi lúc ta cũng hiểu lòng con
Vật biến đổi, đời xoay tròn
Làm ta ân hận tuổi đang già dần
Thư Trường Cát khó khăn nhận được
Nơi Giang Châu nước mắt khôn cầm
Các em mong đoàn tụ cùng
Mái đầu bạc trắng thơ ngâm đi ngồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời