Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2009 04:29

有客

患氣經時久,
臨江卜宅新。
喧卑方避俗,
疏快頗宜人。
有客過茅宇,
呼兒正葛巾。
自鋤稀菜甲,
小摘為情親。

 

Hữu khách

Hoạn khí kinh thì cửu,
Lâm giang bốc trạch tân.
Huyên ty phương tỵ tục,
Sơ khoái phả nghi nhân.
Hữu khách quá mao vũ,
Hô nhi chính cát cân.
Tự sừ hy thái giáp,
Tiểu trích vi tình thân.

 

Dịch nghĩa

Bị bệnh suyễn hơi thở nghẽn lâu rồi,
Nay bên cạnh sông chọn chỗ ở mới.
Nói khiêm tốn là tránh cảnh phàm tục,
Mới đầu thì khoái rất hợp với người.
Có khách tới thăm nhà lá,
Vội gọi con lấy khăn cho bố đội.
Tự mình trồng mấy cọng rau hiếm,
Hái chút để tặng khách gọi là cho có tình.


Bài này được làm năm 760 ở ngôi nhà cỏ của tác giả tại Thành Đô.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Mắc bệnh lâu ngày lắm,
Nhà sông dựng một căn.
Ồn, nên xa bụi tục,
Vắng, được nhẹ lòng trần.
Có khách qua lều cỏ,
Gọi con sửa nếp nhăn.
Tự trồng, rau cỏ ít,
Đôi ngọn tỏ tình thân.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bệnh khí dây dưa mãi,
Bên sông chọn dựng nhà.
Nói khiêm là lánh tục,
Khoái nhất, hợp lòng ta.
Khách đến thăm nhà cỏ,
Chỉnh khăn, quát trẻ ra.
Tự trống rau mấy liếp,
Biếu chút tỏ tình mà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bệnh xuyễn đã lâu rồi
Gần sông cất nhà mới
Nói nhúng để lánh đời
Rồi dần người quen thói.
Có khách tới nhà tranh
Sửa mũ hét trẻ ranh
Tự trồng rau ít khoảnh
Có chút tỏ thân tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bệnh hen xuyễn, mắc lâu rồi,
Bên sông tìm đến, chọn nơi làm nhà.
Nói rằng thế tục lánh xa,
Mới đầu thấy hợp, rất là mừng vui.
Khách thăm, nhà lá, tới nơi,
Gọi con, khăn áo mặc rồi, mới ra.
Trồng rau hiếm, tự thân ta,
Hái đem đãi khách, vì là tình thân...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bệnh suyễn lâu từng trải,
Nay làm nhà bên sông.
Nói nhún lánh thế tục,
Chào vui khá vừa lòng.
Có khách tới nhà lá,
Gọi con lấy mũ mang.
Tự trồng rau mấy cọng,
Hái chút biếu tỏ lòng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã từ lâu thân mang bệnh phổi
Nên gần sông nhà mới dựng lên
Nói là tránh tục ưu phiền
Mới hay hàng xóm có duyên cũng nhiều
Có khách tới thăm nơi nhà cỏ
Mau kêu nhờ con nhỏ sửa khăn
Tự trồng được luống rau ăn
Hái vào đãi khách, tình thân mới mời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời