Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/01/2014 09:49

有感其三

洛下舟車入,
天中貢賦均。
日聞紅粟腐,
寒待翠華春。
莫取金湯固,
長令宇宙新。
不過行儉德,
盜賊本王臣。

 

Hữu cảm kỳ 3

Lạc hạ chu xa nhập,
Thiên trung cống phú quân.
Nhật văn hồng túc hủ,
Hàn đãi thuý hoa xuân.
Mạc thủ kim thang cố,
Trường linh vũ trụ tân.
Bất qua hành kiệm đức,
Đạo tặc bản vương thần.

 

Dịch nghĩa

Thuyền xe tới Lạc Dương,
Hằng ngày chở tới cống phẩm và thuế má.
Có hôm nghe nói gạo đỏ bị mục,
Dân đói rét mong vua sẽ cấp cho vào mùa xuân.
Quan quyền đừng chuộng ăn ngon của nhiều,
Mà tìm cách canh tân cho dân an cư lạc nghiệp.
Đừng quá sưu cao thuế nặng,
Trộm cướp cũng bởi thần dân nghèo đói mà sinh ra.


(Năm 764)

Triều đình họp bàn dời đô về Lạc Dương, Đỗ Phủ cũng có ý kiến không cần dời đô mà chỉ cần lo cho dân qua bài này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xe thuyền tới Lạc Dương tấp nập
Chở thuế và cống vật tới giao
Có khi gạo bị mốc meo
Dân nghèo mong được ít nhiều ngày xuân
Đừng ham chuộng của ngon bạc lắm
Mà mong sao dân ấm dân yên
Sưu cao thuế nặng triền miên
Nảy sinh trộm cướp, dân hiền chứ ai!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Dưới Lạc, thuyền xe vào,
Giữa trời thuế đều khắp.
Cờ biếc những lạnh chờ,
Gạo đỏ để ẩm thấp.
Chớ tin vào thành đồng,
Cần luôn luôn bồi đắp.
Cần kiệm không giữ gìn,
Dân sẽ thành trộm cướp.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời