Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/01/2014 14:49

喜聞盜賊蕃寇總退口號其五

今春喜氣滿乾坤,
南北東西拱至尊。
大歷二年調玉燭,
玄元皇帝聖雲孫。

 

Hỉ văn đạo tặc phiên khấu tổng thoái khẩu hào kỳ 5

Kim xuân hỉ khí mãn càn khôn,
Nam bắc đông tây củng chí tôn.
Đại Lịch nhị niên điều ngọc chúc,
Huyền Nguyên hoàng đế thánh vân tôn.

 

Dịch nghĩa

Xuân năm nay không khí vui tươi lan khắp vũ trụ,
Bốn phương đông tây nam bắc đều cung kính nhà vua.
Năm Đại Lịch thứ hai triều đình mở hội lớn,
Chúc mừng cháu nội Huyền Nguyên hoàng đế.


(Năm 768)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mùa xuân nay đất trời mừng rỡ,
Bốn phương trời về cả chầu vua.
Đại Lịch thứ hai, đức sáng chói loà,
Đúng con cháu Huyền Nguyên hoàng đế.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xuân này trời đất toả tin vui,
Phò vua, thảy khắp bốn phương trời.
Đại Lịch thứ hai sao nhộn nhịp,
Con cháu Hoàng đế đúng không sai.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân năm nay vui tràn vũ trụ
Bốn phương dân qui tụ quân vương
Năm hai Đại lịch hôị mừng
Huyền Nguyên hoàng đế cháu cưng công thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời