Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2014 14:57

喜聞盜賊蕃寇總退口號其三

崆峒西極過昆侖,
駝馬由來擁國門。
逆氣數年吹路斷,
蕃人聞道漸星奔。

 

Hỉ văn đạo tặc phiên khấu tổng thoái khẩu hào kỳ 3

Không Động tây cực quá Côn Luân,
Đà mã do lai ủng quốc môn.
Nghịch khí sổ niên xuy lộ đoạn,
Phiên nhân văn đạo tiệm tinh bôn.

 

Dịch nghĩa

Không Động ở cực tây, còn qua cả núi Côn Luân,
Vì sao mà những người cưỡi lạc đà và ngựa đã chiếm cửa ải này.
Không khí trái ngược đã thổi nhiều năm trên đoạn đường bị cắt đứt này,
Nay nghe nói người người đã cao chạy xa bay.


(Năm 768)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Không Động tây tới Côn Luân xa,
Bấy nay thành luỹ lạc đà chiếm luôn.
Mấy năm tròn đường đi giặc chặn,
Nay Thổ Phồn lẩn trốn, có tin về.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cực tây Không Đồng quá Côn Lôn,
Ngựa, đà từ đó giúp nước còn.
Vài năm vận bĩ, đường bị đứt,
Thổ Phồn rút bớt, vừa nghe đồn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cuôí trơì tây Không Đồng biên ải
Lạc đà Phiên sao lại vào ra?
Nhiều năm giặc đã chiếm qua
Nay nghe bị đánh chạy xa cả rôì

Chưa có đánh giá nào
Trả lời