Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/01/2014 09:11

喜聞盜賊蕃寇總退口號其二

贊普多教使入秦,
數通和好止煙塵。
朝廷忽用歌舒將,
殺伐虛悲公主親。

 

Hỉ văn đạo tặc phiên khấu tổng thoái khẩu hào kỳ 2

Tán Phổ Đa giao sứ nhập Tần,
Sổ thông hoà hảo chỉ yên trần.
Triều đình hốt dụng Kha Thư tướng,
Sát phạt hư bi công chúa thân.

 

Dịch nghĩa

Tán Phổ Đa truyền sứ giả tới kinh đô Trường An,
Dâng hoà ước để chấm dứt binh đao.
Nhờ triều đình mau chóng sai tướng Kha Thư Hàn động binh,
Biến đau thương công chúa Văn Thành thành sức mạnh diệt thù.


(Năm 768)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tán phổ đa truyền sai sứ giả
Tới Trường An giải toả đao binh
Tướng Kha Thư tạo thanh bình
Báo đền công chúa Kim Thành hôn nhân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Huyênh hoang ầm ĩ sứ sang Tần,
Vài chuyến cầu hoà, mới được yên.
Tướng Kha Thư Hàn bỗng được cử,
Giết nữa chỉ làm công chúa phiền.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời