Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/01/2014 09:01

喜聞盜賊蕃寇總退口號其一

蕭關隴水入官軍,
青海黃河卷塞雲。
北極轉愁龍虎氣,
西戎休縱犬羊群。

 

Hỉ văn đạo tặc phiên khấu tổng thoái khẩu hào kỳ 1

Tiêu quan Lũng thuỷ nhập quan quân,
Thanh Hải Hoàng Hà quyển tái vân.
Bắc cực chuyển sầu long hổ khí,
Tây nhung hưu túng khuyển dương quần.

 

Dịch nghĩa

Quan quân đã lấy lại cửa Tiêu, sông Lũng,
Vùng Thanh Hải và sông Hoàng Hà, cờ đã cuộn mây trên các cửa ải.
Phía cực bắc đã chuyển sầu thành khí thế mạnh như rồng cọp,
Rợ Tây Nhung hết còn dám lùa súc vật qua biên giới nữa.


(Năm 768)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Quan quân lấy Tiêu Quan, Lũng Thuỷ,
Hoàng Hà, Thanh Hải, thảy mây tan.
Tuy bắc phương quân cấm vệ chưa yên,
Nhưng Tây Nhung không còn tung dê chó.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta lấy lại cửa Tiêu, sông Lũng
Ngọn Hoàng Hà, Thanh Hải cờ bay
Hết sầu, thế mạnh từ nay
Rợ Nhung hết dám lùa bầy chó dê

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ải Tiêu, sông Lũng quân ta tiến,
Thanh Hải, Hoàng Hà mây hết che.
Cực bắc hết sầu, nay hồ hởi,
Tây Nhung hết quấy, lũ chó dê.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời