Ông trời lâu không mưa,
Sau mưa đẹp hết nực.
Rời thành coi phía tây,
Xuân càng đẹp rạo rực.
Ruộng lúa đóm xanh bay,
Hoa đào, mận náo nức.
Xuân, hè quả đều ra,
Ta đói, há không mức.
Dáo gươm tuy múa quàng,
Rồng, rắn cùng đấu lực.
Móc ngọt không có dư,
Tới nay cày chưa được.
Áo giáp đàn ông mang,
Đàn bà lo canh tác.
Trồng được chút rau dưa,
Thóc gạo không đủ sức.
Cỏ Thương Sơn, ngàn đời,
Dưa Đông Môn hết chước.
Người này xương đã khô,
Lối đó ai vướng mắc.
Tài giỏi gặp cảnh eo,
Xa rơi chốn bùn rác.
Nghĩ ngượng điều mình ưa,
Quay đầu ngày xanh tắt.
Nam Hán có Lộc Môn,
Thương hải có bè chắc.
Cố học miệng người đời,
Để khỏi phải "chặc chặc".

tửu tận tình do tại