後苦寒行其二

晚來江門失大木,
猛風中夜吹白屋。
天兵斬斷青海戎,
殺氣南行動地軸,
不爾苦寒何太酷。
巴東之峽生淩澌,
彼蒼回軒人得知。

 

Hậu khổ hàn hành kỳ 2

Vãn lai giang môn thất đại mộc,
Mãnh phong trung dạ xuy bạch ốc.
Thiên binh trảm đoạn Thanh Hải nhung,
Sát khí nam hành động địa trục,
Bất nhĩ khổ hàn hà thái khốc.
Ba Đông chi giáp sinh lăng ty,
Bỉ thương hồi hiên nhân đắc tri.

 

Dịch nghĩa

Sáng ra nơi cửa sông thấy mất cây lớn,
Nửa đêm gió dữ thổi nhà nghèo.
Lính trời chém đứt giặc vùng Thanh Hải,
Đang hăng tràn xuống phương nam làm rung trục đất,
Cái tên khổ hàn kia sao mi độc ác đến thế.
Kẽm vùng Ba Đông có băng giá,
Ông trời xanh kia quay quắt như thế ai mà biết được.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Chiều tối cửa sông trôi gỗ lớn
Nhà trắng nửa đêm gió thổi tợn
Quân trời chém giết giặc Bể Xanh
Sát khí xuống nam đất rùng rợn
Không thế rét đến sao quá mau?
Dãy núi Ba Đông tuyết trắng phau
Con Tạo xếp đặt ai biết đâu


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sáng ra cửa sông cây lớn dạt,
Mái rạ nửa đêm gió dữ tạt.
Rợ vùng Thanh Hải, lính trời tru,
Sát khí tràn nam, rung trục đất,
Sao quá ác, hỡi tên Khổ Rét.
Kẽm vùng Ba Đông băng đóng dầy,
Trời kia quay quắt người nào hay!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Chiều đến cửa sông cây lớn gục,
Gió mạnh nửa đêm nhà nghèo trúc.
Binh trời giết giặc Thanh Hải tan,
Sát khí về Nam trục đất lăn.
Khổ hàn lạnh thế sao quá khổ,
Hẻm ở Ba Đông nước đông giá.
Trời xanh chuyển đổi dân biết chăng?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiều cửa sông thấy cây lớn mất,
Gió nửa đêm thổi lật nhà nghèo.
Lính trời chém giặc chết queo
Xuống nam sát khí rung đèo đất đai
Tên hàn kia sao mày độc ác
Kẽm Ba Đông băng tuyết phát sinh
Ai hay được đấng trời xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời