Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2015 03:28

海棕行

左綿公館清江濆,
海棕一株高入雲。
龍鱗犀甲相錯落,
蒼棱白皮十抱文。
自是眾木亂紛紛,
海棕焉知身出群。
移栽北辰不可得,
時有西域胡僧識。

 

Hải tông hành

Tả Miên công quán thanh giang phẫn,
Hải tông nhất chu cao nhập vân.
Long lân tê giáp tương thố lạc,
Thương lăng bạch bì thập bão văn.
Tự thị chúng mộc loạn phân phân,
Hải tông yên tri thân xuất quần.
Di tài bắc thần bất khả đắc,
Thì hữu Tây Vực Hồ tăng thức.

 

Dịch nghĩa

Bên trái của toà hành chánh huyện Miên có nhánh sông trong,
Có một cây hải tông cao tới mây.
Vảy rồng, vỏ con tê như mọc nhầm chỗ trên cây,
Mấu xanh, da trắng cái vằn đến mười vòng ôm.
Ngay giữa đám cây mọc bứa bừa xung quanh,
Cây hải thông đâu có biết rằng mình cao hơn cả bọn.
Dời đi trồng nơi hướng bắc không thể được,
Có lúc vị sư người Hồ ở Tây Vực biết điều đó.


(Năm 762)

Tiêu đề chữ Hán có bản chép là 海稯行.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bên trái toà huyện Miên sông trong,
Cao vút tận mây một gốc tông.
Vẩy rồng da sấu mọc nhầm chỗ,
Mấu xanh, vỏ trắng ôm mười vòng.
Ngay giữa đám cây mọc la liệt,
Hải tông nào biết mình nổi nhất.
Hướng bắc không thể dời chỗ trồng,
Vùng Tây, sư Hồ lúc đó biết.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Phía trái công quán, sông trong chảy,
Cây cọ ở biển cao tận mây.
Vảy rồng, vỏ rùa sắp rụng thảy,
Lá xanh vỏ trắng ôm mười tay.
Chung quanh các cây mọc bừa bãi,
Cọ biển biết đâu mình vượt bầy.
Muốn trông phương Bắc không thể được,
Nhà sư Tây Vực riêng biết mày.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Công quán Miên sông trong bên trái
Cọ biển đây cao tới tận mây
Vảy rồng nhầm chỗ trên cây
Mấu xanh vỏ trắng vằn vây mười vòng
Từ đám cây xung quanh mọc loạn
Cây hải tông đâu đoán nhất mình
Di dời mạn bắc vô sinh
Nhà sư Tây Vực biết rành chuyện ni.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời