Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2015 14:57

暇日小園散病將種秋菜督勒耕牛兼書觸目

不愛入州府,
畏人嫌我真。
及乎歸茅宇,
旁舍未曾嗔。
老病忌拘束,
應接喪精神。
江村意自放,
林木心所欣。
秋耕屬地濕,
山雨近甚勻。
冬菁飯之半,
牛力晚來新。
深耕種數畝,
未甚後四鄰。
嘉蔬既不一,
名數頗具陳。
荊巫非苦寒,
採擷接青春。
飛來兩白鶴,
暮啄泥中芹。
雄者左翮垂,
損傷已露筋。
一步再流血,
尚經矰繳勤。
三步六號叫,
志屈悲哀頻。
鸞皇不相待,
側頸訴高旻。
杖藜俯沙渚,
為汝鼻酸辛。

 

Hạ nhật tiểu viên tán bệnh, tương chủng thu thái, độc lặc canh ngưu, kiêm thư xúc mục

Bất ái nhập châu phủ,
Uý nhân hiềm ngã chân.
Cập hồ quy mao vũ,
Bàng xá vị tằng sân.
Lão bệnh kỵ câu thúc,
Ứng tiếp táng tinh thần.
Giang thôn ý tự phóng,
Lâm mộc tâm sở hân.
Thu canh thuộc địa thấp,
Sơn vũ cận thậm quân.
Đông tinh phạn chi bán,
Ngưu lực vãn lai tân.
Thâm canh chủng số mẫu,
Vị thậm hậu tứ lân.
Gia sơ ký bất nhất,
Danh số phả câu trần.
Kinh, Vu phi khổ hàn,
Thái hiệt tiếp thanh xuân.
Phi lai lưỡng bạch hạc,
Mộ trác nê trung cần.
Hùng giả tả xí thuỳ,
Tổn thương dĩ lộ cân.
Nhất bộ tái lưu huyết,
Thượng kinh tăng chước cần.
Tam bộ lục hào khiếu,
Chí khuất bi ai tần.
Loan hoàng bất tương đãi,
Trắc hĩnh tố cao mân.
Trượng lê phủ sa chử,
Vị nhữ tị toan tân.

 

Dịch nghĩa

Không thích đặt chân tới cơ quan phủ huyện,
Vì sợ người ta ghen ghét về tính chân thật của mình.
Bởi thế nên trở về với căn nhà lá,
Hàng xóm chưa hề giận dữ với mình.
Ta già lại mang bệnh nên không ưa ràng buộc,
Việc đón tiếp tất làm thương tổn tinh thần.
Nơi xóm sông ý cứ buông thả,
Với cây rừng lòng rất hân hoan.
Trồng trọt vào mùa thu khi đất ướt,
Mưa núi lại rơi rất đều.
Rau cải dành cho mùa đông đã ăn mất nửa rồi,
Sức trâu mệt thì sẽ khoẻ lại qua đêm.
Trồng nhiều loại vào cỡ mấy mẫu,
Chưa vượt bốn bên hàng xóm.
Rau non đã không mọc đều,
Các loại rau bầy ra ngay đó.
Vùng núi Kinh, núi Vu nếu không bị lạnh,
Thì có thể thu hoạch vào mùa xuân xanh.
Hai con hạc trắng đang bay về,
Lúc trời chiều sà xuống kiếm ăn trong đám cần nơi bùn lầy,
Con đực cánh bên trái rã xuống,
Bị thương thấy lòi cả gân ra ngoài.
Cứ một bước máu lại trào ra,
Vẫn còn có vẻ hoảng hốt vì bị trúng tên.
Cứ bước chừng ba bước lại kêu đến sáu tiếng,
Chí khí đã nhụt nay chỉ còn bi thương thôi.
Vợ chồng không chờ đợi nhau nữa,
Cứ nghểnh cao cổ mà kêu với trời.
Chống gậy lê bên bãi cát,
Vì con hạc kia mà mũi sụt sùi.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Không thích vào huyện đường,
Sợ người ghét tính thẳng.
Sao bằng về mái tranh,
Hàng xóm chưa từng mắng.
Già bệnh ngại buộc ràng,
Tiếp đãi lòng thêm hoảng.
Xóm sông ý thấy vui,
Cây rừng lòng rộng thoáng.
Thu cày nơi ruộng chiêm,
Mưa núi gần đều phẳng.
Rau đông ăn nửa rồi,
Sức trâu khoẻ khi sáng.
Một vài mẫu cày sâu,
Hàng xóm chưa quá đáng.
Có nhiều loại rau tươi,
Có thể kể các hạng.
Nếu lạnh né Kinh, Vu,
Tới xuân còn hái hưởng.
Chiều mổ rau nơi bùn,
Bay về hai hạc trắng.
Con đực cánh trái xoè,
Bị thương thấy thịt thủng.
Mỗi bước máu tràn ra,
Dây bẫy còn lủng lẳng.
Ba bước, sáu lần kêu,
Kêu thương, chí hết cưỡng.
Bạn chim chẳng đợi cùng,
Kêu trời cổ cứ ngẩng.
Chống gậy nhìn bãi sông,
Vì mày ta cay đắng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Không thích vào huyện đường,
Tính hiền sợ người chán.
Nên quay về nhà tranh,
Láng giềng chưa hề giận.
Già bệnh ngại buộc ràng,
Đón tiếp lòng thêm bận.
Xóm sông ý buông trôi,
Cây rừng lòng phấn chấn.
Mưa núi đã rưới đều,
Mùa thu trồng đất ẩm.
Cải đông ăn nửa rồi,
Trâu lại khoẻ lúc sớm.
Vài mẫu cố trồng nhiều,
Vẫn còn sau hàng xóm.
Nào chỉ một loại rau,
Tên nêu ra thật lắm.
Nếu lạnh tránh Kinh, Vu,
Mùa xuân đủ thu lượm.
Hai hạc trắng bay về,
Ăn cần dơ tối sẩm.
Cánh trái con đực xoè,
Lòi gân vì thương tổn.
Mỗi bước máu lại trào,
Còn hoảng vì tên bắn.
Ba bước sáu lần kêu,
Chí nhụt lòng thấy nản.
Vợ chồng chẳng chờ nhau,
Cổ ngẩng kêu trời thẳm.
Chống gậy nhìn bãi sông,
Vì mày ta bấn loạn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời