15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 18:03

夏日楊長寧宅送崔侍禦、常正字入京,得深字

醉酒揚雄宅,
升堂子賤琴。
不堪垂老鬢,
還對欲分襟。
天地西江遠,
星辰北斗深。
烏臺俯麟閣,
長夏白頭吟。

 

Hạ nhật Dương Trường Ninh trạch tống Thôi thị ngự, Thường chính tự nhập kinh, đắc thâm tự

Tuý tửu Dương Hùng trạch,
Thăng đường Tử Tiện cầm.
Bất kham thuỳ lão mấn,
Hoàn đối dục phân khâm.
Thiên địa tây giang viễn,
Tinh thần bắc đẩu thâm.
Ô đài phủ lân các,
Trường hạ "Bạch đầu ngâm".

 

Dịch nghĩa

Say rượu tại nhà của Dương Hùng,
Ngồi nơi bàn giấy làm việc thì gảy đàn như Tử Tiện.
Không chịu chấp nhận là râu mình đã bạc,
Nên cứ nhất định muốn chia tay.
Trong quãng trời đất này, sông tây xa quá,
Và trong đám tinh tú kia sao bắc lại tít mù.
Nơi làm việc của quan ngự sử sát ngay cạnh gác lân,
Ngày hè dài cứ ngâm khúc "Đầu bạc".


(Năm 768)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Làm việc, đàn Tử Tiện,
Nhà Dương Hùng, rượu say.
Chắng thiết bộ râu bạc,
Lại muốn được chia tay.
Trời đất, tây giang cách,
Tinh tú, bắc đẩu dầy.
Gác lân cạnh ngự sử,
Ngâm “Bạc đầu” tối ngày.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà Dương Hùng trong cơn say rượu
Lên công đường gảy Tử Tiện đàn
Tóc mai không chịu phai tàn
Lại còn muốn chuyện tan hàng chia tay
Trong trời đất sông Tây xa lắc
Sáng tinh sương Đẩu Bắc sao mai
Gác Lân cao vượt Ô Đài
“Bạch đầu ngâm” cả ngày dài ngâm nga.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời