戲為六絕句其五

不薄今人愛古人,
清詞麗句必為鄰。
竊攀屈宋宜方駕,
恐與齊梁作後塵。

 

Hí vi lục tuyệt cú kỳ 5

Bất bạc kim nhân ái cổ nhân,
Thanh từ lệ cú tất vi lân.
Thiết phan Khuất, Tống nghi phương giá,
Khủng dữ Tề, Lương tác hậu trần.

 

Dịch nghĩa

Chẳng bạc người đời nay mến người xưa,
Câu từ thanh lệ tất sẽ ở gần nhau.
Hãy thầm theo Khuất Nguyên, Tống Ngọc mà đi cùng xe,
Chỉ các người lại theo làm bụi trần nước Tề, Lương.


Đại ý bài này nói thi nhân bất kể đời xưa hay đời nay, dù ở đâu, chỉ cần hợp theo chân lý sẽ được tôn sùng. Đỗ Phủ coi trọng thơ Khuất Nguyên, Tống Ngọc và phê bình thơ nước Tề, Lương. Quan điểm này cũng được người đời sau tán thành.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chẳng bạc người nay thích cổ nhân,
Câu từ thanh lệ tất thành gần.
Thầm theo Khuất, Tống cùng chung cỗ,
Sợ tới Tề, Lương hóng bụi trần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chẳng bạc người nay, mến cổ nhân,
Câu từ thanh lệ, lấy làm thân.
Vịn xe Khuất Tông luôn thầm ước,
Hóng bụi Tề Lương những ngại ngần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hãy chuộng người xưa quý kẻ nay,
Hãy học ý đẹp cùng lời hay.
Khiêm nhường khi sánh cùng Khuất, Tống,
Cái dở Tề, Lương phải bỏ ngay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trọng người nay kính yêu người trước
Học tập nhiều ý chuốt lời hay
Noi gương Khuất, Tống cho tày
Tề, Lương phù phiếm chớ bày đi theo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chẳng bạc người nay, mến kẻ xưa
Văn chương diễm lệ thảy đều ưa
Vịn xe Khuất, Tống thầm ao ước
Đâu thói Tề, Lương khéo học bừa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời