戲為六絕句其一

庾信文章老更成,
凌雲健筆意縱橫。
今人嗤點流傳賦,
不覺前賢畏後生。

 

Hí vi lục tuyệt cú kỳ 1

Dữu Tín văn chương lão cánh thành,
Lăng vân kiện bút ý tung hoành.
Kim nhân xuy điểm lưu truyền phú,
Bất giác tiền hiền uý hậu sinh.

 

Dịch nghĩa

Văn chương của Dữu Tín càng về già mới thành công,
Bút lực tráng kiện chạm tới mây, ý tứ tung hoành.
Người ngày nay chê trách bình phẩm những bài thơ phú còn lưu truyền lại của ông,
Bất giác khiến người xưa phải kính nể hậu sinh.


Đỗ Phủ làm 6 bài này khoảng năm 762. Trong lịch sử văn học thì đây là những bài đầu tiên dùng thơ để bình luận thơ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Dữu Tín văn chương già mới thành,
Vươn mây bút lực, ý tung hoành.
Người nay chê trách thơ truyền lại,
Chẳng khiến tiền nhân sợ hậu sinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Dữu Tín văn hay đã bạc đầu,
Bút hàm mạnh mẽ, ý thâm sâu.
Người nay cười mỉa thơ còn giữ,
Chẳng biết người xưa ngại kẻ sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Dữu Tín văn chương già mới thành,
Vượt mây, bút khoẻ, ý tung hoành.
Người nay chê phú ông truyền lại,
Không biết người xưa sợ hậu sinh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Văn chương Dữu Tín già dặn thay,
Vẫy vùng bút mực như vờn mây.
Người nay dè bỉu văn truyền lại,
Không biết kẻ xưa sợ người nay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Già dặn thay văn chương Dữu Tín
Bút như mây, thi tứ dọc ngang
Phú truyền lại, nay xem thường
Người xưa vốn vẫn nhún nhường hậu sinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Về già Dữu Tín mới văn hay
Thi tứ tung hoành khoẻ vượt mây
Phú cũ bây giờ không thích nữa
Người xưa e phải sợ người nay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Dữu Tín văn chương lão mới thành
Vượt mây bút pháp ý tung hoành
Người nay cười mỉa văn dân dã
Chợt thấy người xưa ngán hậu sinh.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời