15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 31/01/2014 14:48

戲贈閿鄉秦少府短歌

去年行宮當太白,
朝回君是同舍客。
同心不減骨肉親,
每語見許文章伯。
今日時清兩京道,
相逢苦覺人情好。
昨夜邀歡樂更無,
多才依舊能潦倒。

 

Hí tặng Văn Hương Tần thiếu phủ đoản ca

Khứ niên hành cung đương Thái Bạch,
Triều hồi quân thị đồng xá khách.
Đồng tâm bất giảm cốt nhục thân,
Mỗi ngữ kiến hử văn chương bá.
Kim nhật thì thanh lưỡng kinh đạo,
Tương phùng khổ giác nhân tình hảo.
Tạc dạ yêu hoan lạc cánh vô,
Đa tài y cựu năng lạo đảo.

 

Dịch nghĩa

Nhớ năm xưa nơi vua ở tại núi Thái Bạch,
Sau khi tan chầu, tôi với bác trọ cùng nhà.
Cùng một lòng nên không dứt được mối tình như ruột thịt.
Mỗi khi nói chuyện, cứ cho mình là bậc đàn anh trong chốn văn chuơng.
Ngày nay đã yên lành, hai kinh đã vững vàng,
Gặp lại nhau vẫn tin rằng tình người tốt.
Đêm qua gặp lai nhau vui vẻ như chưa bao giờ có,
Tài cao vẫn như cũ mà sao lại vẫn còn long đong.


(Năm 758)

Thụ Hoương ở tây bắc Hà Nam ngày nay.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Nhớ khi ở hành cung năm trước
Buổi chầu về, tôi bác chung nhà
Thân tình ruột thịt như là
Văn chương vẫn chắc bọn ta nhất đời
Nay yên ổn cả hai kinh cũ
Gặp đêm qua, vui thú lạ lùng
Mời chào tội nghiệp tấm lòng
Vẫn tài mà vẫn long đong mới tài


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Năm xưa hành cung, Thái bạch đó,
Tan chầu, tôi bác chung nhà trọ.
Tình như ruột thịt, chẳng giảm suy,
Bàn chuyện văn chương, mình tay tổ.
Nay yên lành hai kinh cũng vững,
Gặp nhau vẫn thấy tình người đúng.
Đêm qua vui chơi quá là vui,
Tài vẫn cao, sao còn lóng ngóng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Năm ngoái tại hành cung, chân Thái Bạch,
Đi chầu về, cùng nhà khách, tôi anh.
Thương yêu nhau như ruột thịt chân tình,
Bài thơ nào cũng khen mình thi bá.
Ngày hôm nay hai kinh thu lại cả,
Gặp nhau trong gian khổ, hiểu lòng ai.
Tối hôm qua nhậu nhẹt thực là vui,
Tài tuy lắm, cứ long đong cực khổ.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ năm phò vua non Thái Bạch
Khi tan chầu trọ khách cùng nhà
Coi nhau ruột thịt thiết tha
Mỗi lời đều nói mình là thi gia
Nay hai kinh đã là yên ổn
Gặp lại tuy mình khổ nhưng vui
Đêm qua hoan lạc say vùi
Nhiều tài như trước sao tôi cứ nghèo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ lại nơi vua non Thái Bạch,
Tan chầu tôi bác trọ cùng nhà.
Cùng lòng không dứt tình huynh đệ.
Tự xướng đàn anh chốn bút nghiên.
Nay đã yên lành hai xứ vững,
Tin tình người tốt gặp nhau qua.
Gặp nhau vui vẻ chưa từng có,
Nhưng khổ tài cao chưa thoát ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời