Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2015 10:38

戲作俳諧體遣悶其一

異俗籲可怪,
斯人難並居。
家家養烏鬼,
頓頓食黃魚。
舊識能為態,
新知已暗疏。
治生且耕鑿,
只有不關渠。

 

Hí tác bài hài thể khiển muộn kỳ 1

Dị tục hu khả quái,
Tư nhân nan tịnh cư.
Gia gia dưỡng ô quỷ,
Đốn đốn thực hoàng ngư.
Cựu thức năng vi thái,
Tân tri dĩ ám sơ.
Trị sinh thả canh tạc,
Chỉ hữu bất quan cừ.

 

Dịch nghĩa

Ô tục lạ thật là kì quái,
Loại người này khó sống chung.
Nhà nhà nuôi quạ quỷ (quỷ đen),
Bữa bữa ăn cá vàng.
Điều hiểu cũ có thể gây khó,
Điều biết mới lại chóng mờ nhạt.
Cũng lo sống bằng cày, soi đất,
Nhưng chỉ không có đường mương dẫn nước thôi.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Phong tục thật là lạ,
Giống này khó sống chung.
Ma xó nhà nhà dưỡng,
Cá vàng bữa bữa dùng.
Biết xưa gây phiền phức,
Hiểu mới đã mông lung.
Kiếm sống bằng cày cấy,
Nhưng lại chẳng khai mương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ôi tục lạ thật là kỳ quái
Khó sống chung với loại người này
Nhà nhà nuôi quỷ đen đầy
Cá vàng bữa bữa ăn ngay khỏi chờ
Nhận thức cũ bây giờ thành thói
Điều mới hay chóng lại nhạt phai
Cũng lo cày cuốc qua ngày
Ngặt vì mương dẫn nước ai cho đào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời