Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2014 11:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/02/2015 11:33

戲題王宰畫山水圖歌

十日畫一水,
五日畫一石。
能事不受相促迫,
王宰始肯留真跡。
壯哉崑崙方壺圖,
掛君高堂之素壁。
巴陵洞庭日本東,
赤岸水與銀河通,
中有雲氣隨飛龍。
舟人漁子入浦漵,
山木盡亞洪濤風。
尤工遠勢古莫比,
咫尺應須論萬里。
焉得并州快剪刀,
翦取吳松半江水。

 

Hí đề Vương Tể hoạ sơn thuỷ đồ ca

Thập nhật hoạ nhất thuỷ,
Ngũ nhật hoạ nhất thạch.
Năng sự bất thụ tương xúc bách,
Vương Tể thuỷ khẳng lưu chân tích.
Tráng tai Côn Lôn phương hồ đồ,
Quải quân cao đường chi tố bích.
Ba Lăng, Động Đình nhật bản đông,
Xích ngạn thuỷ dữ Ngân hà thông,
Trung hữu vân khí tuỳ phi long.
Chu nhân ngư tử nhập phố tự,
Sơn mộc tận á hồng đào phong.
Vưu công viễn thế cổ mạc tỷ,
Chỉ xích ưng tu luận vạn lý.
Yên đắc Tinh Châu khoái tiễn đao,
Tiễn thủ Ngô Tùng bán giang thuỷ.

 

Dịch nghĩa

Mười ngày mới vẽ xong một nước,
Năm ngày mới vẽ xong một đá.
Việc hệ trọng như thế không thể nào ép buộc mà được,
Sau đó Vương Tể mới chịu để lại vết tích của mình.
Lộng lẫy thay là bức hoạ cảnh Côn Lôn,
Treo trên vách đỏ nơi nhà cao của anh.
Ba Lăng, Động Đình nơi phía mặt trời mọc,
Sông Xích Ngạn thông với dòng Ngân Hà.
Trong bức hoạ đó có hơi mây bay theo rồng,
Lái thuyền, người câu cùng về bến nước trong suốt,
Cây núi sát với làn sóng lớn khi gió thổi.
Tác phẩm tuyệt vời nhiều đời khó có ai sánh nổi,
Chỉ một gang tấc thôi mà thu lại cảnh lớn cả vạn dặm.
Mong sao có được cái kéo vùng Tinh Châu,
Đem cắt lấy nửa nước sông Ngô Tùng.


(Năm 760)

Vương Tể người đất Thục.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Mười ngày một con sông
Năm ngày một viên đá
Vẽ cấm không ai được giục giã
Có thế bút chàng mới chịu hạ
Này đâ bức tranh các non tiên
Vách trắng, thềm cao, treo đẹp lạ
Ba Lăng, Động Đình buổi rạng đông
Đê đỏ dòng Ngân nước chảy thông
Hơi mây phất phới bay theo rồng
Lái đò, bạn lưới nấp trong bến
Gió lướt cây núi, cồn sóng sông
Thế xa, tài vẽ ai bì được:
Muôn dặm thu vào trong tấc thước
Kéo sắc Tinh châu sẵn đấy không
Cắt lấy nửa sông nước Ngô Tùng


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mười ngày nguệch một dòng,
Năm ngày ngoạc một đá.
Công việc nghiêm trang chớ hối hả,
Vương Tể lúc đó xong bức hoạ.
Đẹp thay bức vẽ cảnh Côn Lôn,
Nhà anh cao treo trên vách đỏ.
Ba Lăng, Động Đình, trời phía đông,
Sông Xích Ngạn với Ngân Hà thông.
Giữa có mây bay theo bóng rồng,
Chú lái, ông câu về bến vắng,
Cây núi um tùm gió sóng lồng.
Từ xưa tài khéo ai sánh được,
Vạn dặm thu gọn trong tấc thước.
Sao có được lưỡi kéo Tinh Châu,
Sông Ngô Tùng, cắt lấy nửa nước.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mười ngày mới vẽ xong dòng nước
Năm ngày công đá được một hòn
Nghệ nhân không thể vội vàng
Chính là ông Tể họ Vương nói rồi
Côn Lôn và Phương Hồ hùng tráng
Treo trên tường vôi trắng nhà ông
Núi Ba, hồ Động Đình đông
Dòng sông Xích Ngạn chảy thông Ngân hà
Trong đó rồng là là mây khói
Chủ thuyền cùng bạn lưới vào sông
Rạp thân trước gió cây rừng
Công phu mới lạ, nay không ai bằng
Gang tấc có thể ngang vạn dặm
Kéo Tinh châu có đặng cách nào
Ngô Tùng cắt nửa xem sao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời