Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2015 21:52

行次鹽亭縣聊題四韻奉簡嚴遂州蓬州兩使君諮議諸昆季

馬首見鹽亭,
高山擁縣青。
雲溪花淡淡,
春郭水泠泠。
全蜀多名士,
嚴家聚德星。
長歌意無極,
好為老夫聽。

 

Hành thứ Diêm Đình huyện liêu đề tứ vận giản Nghiêm Toại Châu, Bồng Châu lưỡng sứ quân tư nghị chư côn quý

Mã đầu kiến Diêm Đình,
Cao sơn ủng huyện thanh.
Vân khê hoa đạm đạm,
Xuân quách thuỷ linh linh.
Toàn Thục đa danh sĩ,
Nghiêm gia tụ đức tinh.
Trường ca ý vô cực,
Hảo vị lão phu thinh.

 

Dịch nghĩa

Đầu ngựa thấy huyện Diêm Đình,
Núi cao xanh vây quanh cả huyện.
Mây nơi suối, hoa nhàn nhạt,
Vùng ngoại ô vào mùa xuân, nước róc rách.
Vùng Thục lắm người tài,
Nhà họ Nghiêm các sao quý quy tụ.
Ý vô cùng cận trong bài trường ca,
Rất được ông già lắng nghe.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đầu ngựa thấy Diêm Đình,
Quanh huyện núi cao xanh.
Mây khe hoa nhàn nhạt,
Vùng xuân nước long lanh.
Người giỏi lắm, đất Thục,
Sao sáng nhiều, nhà anh.
Vì lão già, hãy lắng,
Hát hoài chẳng hết tình.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua đầu ngựa thấy Diêm Đình huyện
Núi cao xanh vây trọn công đường
Mây nơi suối, hoa nhạt hương
Nước xuân ngoài quách xuôi dòng vo vo
Người đất Thục toàn là danh sĩ
Nhà họ Nghiêm tích luỹ sao tài
Vô cùng cực ý bài dài
Quá hay làm lão lắng tai nghe hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời