Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 01:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/10/2008 05:40

衡州送李大夫七丈勉赴廣州

斧鉞下青冥,
樓船過洞庭。
北風隨爽氣,
南斗避文星。
日月籠中鳥,
乾坤水上萍。
王孫丈人行,
垂老見飄零。

 

Hành Châu tống Lý đại phu thất trượng miễn phó Quảng Châu

Phủ việt hạ thanh minh,
Lâu thuyền quá Động Đình.
Bắc phong tuỳ sảng khí,
Nam đẩu tỵ văn tinh.
Nhật nguyệt lung trung điểu,
Càn khôn thuỷ thượng bình.
Vương tôn trượng nhân hành,
Thuỳ lão kiến phiêu linh.

 

Dịch nghĩa

Mang giáo mác xuống từ nơi xanh mờ,
Thuyền lầu đi qua Động Đình.
Gió bắc theo khí hùng,
Sao nam né vẻ văn.
Cách kiếm sống hệt như chim trong lồng,
Về nhà cửa, trôi nổi như bèo trên nước.
Ông thuộc hàng con cháu vua,
Thế mà già vẫn còn lênh đênh.


(Năm 769)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Gươm báu xuống trời xanh
Thuyền lần vượt Động Đình
Ánh văn sao nể sáng
Tài võ gió thua nhanh
Trời đất: bèo trôi nước
Tháng ngày: chim buộc mình
Hàng trên, ông rõ đấy
Già vẫn cứ lênh đênh


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sát khí trời xanh giáng,
Thuyền lầu hồ Động qua.
Văn tài Nam đẩu thẹn,
Hào khí gió thua xa.
Trời đất xua bèo nước,
Tháng ngày chim cũi sa.
Vương tôn ngồi chiếu trước,
Còn lão mãi bôn ba.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gươm giáo từ trời xanh,
Thuyền lầu ghé Động Đình.
Khí mạnh gió bắc hụt,
Vẻ văn sao nam kinh.
Bèo nổi nước: nhà cửa,
Chim trong lồng: mưu sinh.
Với vua, ông cùng họ,
Tới già vẫn lênh đênh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Quyền lực trời xanh xuống,
Thuyền lầu qua Động Đình.
Gió Bắc theo khí mạnh,
Nam đẩu thiếu văn tinh.
Tháng ngày chim lồng khổ,
Trời đất bèo lênh đênh.
Ông thuộc dòng trên đấy,
Tôi già vẫn điêu linh.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quyền lực từ cõi xanh ban xuống
Thuyền lầu đi qua hướng Động Đình
Đem theo gió bắc khí hùng
Nam tào né tránh sao Văn trên đường
Ta ngày đêm chim lồng quanh quẩn
Hoặc như bèo theo phận nổi trôi
Vương tôn rõ gốc ông rồi
Mà sao già yếu chưa thôi phiêu bồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời