Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 21:59

江漲(江漲柴門外)

江漲柴門外,
兒童報急流。
下床高數尺,
倚杖沒中洲。
細動迎風燕,
輕搖逐浪鷗。
漁人縈小楫,
容易拔船頭。

 

Giang trướng (Giang trướng sài môn ngoại)

Giang trướng sài môn ngoại,
Nhi đồng báo cấp lưu.
Hạ sàng cao số xích,
Ỷ trượng một trung châu.
Tế động nghênh phong yến,
Khinh dao trục lãng âu.
Ngư nhân oanh tiểu tiếp,
Dung dị bạt thuyền đầu.

 

Dịch nghĩa

Nước sông dâng bên ngoài cổng tre,
Trẻ con báo cho biết dòng chẩy gấp.
Bước xuống giường, đã thấy nước lên cao vài tấc,
Chống gậy ra ngoài thấy bãi giữa sông đã ngập mất rồi.
Chim én bay nhẹ để đón gió,
Bầy âu bơi thong thả theo làn sóng.
Bác chài nhẹ nhàng quay thuyền nhỏ,
Thật thung thăng chuyển đầu thuyền.


(Năm 760)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sông dâng ngoài ngõ trúc,
Lũ trẻ báo nước tràn.
Xuống giường, cao vài tấc,
Chống gậy, ngập bãi ngang
Én đón gió uốn éo,
Le theo sóng nhẹ nhàng.
Bác chài quay thuyền nhỏ,
Đầu thuyền xoay dễ dàng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ngoài cửa sài nước sông dâng khắp,
Trẻ con lo báo cấp nước lên.
Dưới giường cao mấy thước liền,
Chống gậy ngắm nước ngập miền Trung Châu.
Én theo gió về đâu lắm thế?
Âu đuổi theo sóng nhỏ lướt bơi.
Ông già chèo nhỏ hết hơi,
Loay hoay nước cuốn, rtìm nơi đỗ thuyền.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước sông lên bên ngoài cánh cổng
Trẻ báo tin dòng chảy cấp dâng
Thấy cao vài thước dưới giường
Gậy lê thấy bãi sông trong đã chìm
Én nhẹ bay theo làn gió thoảng
Theo sóng âu thong thả bơi chơi
Bác chài xoay mái chèo rồi
Dễ dàng bẻ lái thẳng nơi đầu thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời