Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 18:44

江畔獨步尋花其七

不是看花即索死,
只恐花盡老相催。
繁枝容易紛紛落,
嫩葉商量細細開。

 

Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 7

Bất thị khán hoa tức sách tử,
Chỉ khủng hoa tận lão tương thôi.
Phồn chi dung dị phân phân lạc,
Nộn diệp thương lường tế tế khai.

 

Dịch nghĩa

Chẳng phải ta yêu hoa đến độ chết vì hoa khi hoa tàn,
Mà chỉ lo mỗi năm khi hoa rụng hết ta sẽ thêm một tuổi già.
Những hoa đã nở đầy trên cành sẽ rất dễ dàng rơi rụng,
Chỉ xin những nụ chưa nở hãy nở từ từ.


(Năm 761)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chẳng phải mải xem hoa đến chết,
Chỉ lo hoa hết cũng già nhanh.
Nhành xuân như dễ rơi rơi rụng,
Lá nõn cùng nhau hé hé sinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đâu hễ nhớ hoa là muốn chết,
Chỉ e hoa hết dục già thôi.
Đầy nhành càng dễ rơi tơi tả,
Chầm chậm lá non hé nhị rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Không phải ta yêu hoa đến chết,
Chỉ sợ hoa tàn giục tuổi già.
Vừa nở đầy cành, rơi rụng hết,
Nụ tươi bàng bạc khẽ đơm hoa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Yêu hoa, hoa rụng, chết đâu?!
Chỉ lo hoa hết, mái đầu già thôi.
Đầy cành, hoa lả tả rơi,
Nụ ơi, xin hãy lần hồi nở ra...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chẳng phải thiếu hoa là muốn chết,
Chỉ lo hoa hết già tới nơi.
Hoa nhiều dễ bị rơi tản mác,
Nhuỵ non xin hãy nở cho tươi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chẳng là người yêu hoa tới chết
Chỉ sợ hoa rơi hết giục già
Đầy cành hoa rụng la đà
Chỉ xin nụ thắm nở ra từ từ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Yêu hoa đâu độ chết vì hoa
Hoa rụng thêm lo sộc tuổi già
Hoa thắm đầy cành rồi rụng hết
Nụ hồng chớ vội nở bung ra

Chưa có đánh giá nào
Trả lời