Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2005 09:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/10/2005 18:38

江畔獨步尋花其五

黃師塔前江水東,
春光懶困倚微風。
桃花一簇開無主,
可愛深紅愛淺紅?

 

Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 5

Hoàng Sư tháp tiền giang thuỷ đông,
Xuân quang lãn khốn ỷ vi phong.
Ðào hoa nhất thấu khai vô chủ,
Khả ái thâm hồng ái thiển hồng.

 

Dịch nghĩa

Trước khi đến tháp Hoàng Sư, dòng sông chảy về hướng đông,
Trong ánh xuân mệt mỏi mong chờ gió nhẹ.
Một cụm hoa đào không chủ nở,
Hồng đậm hay hồng lạt dễ thương hơn đây!


(Năm 761)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Trước tháp Hoàng Sư nước chảy đông
Rã rượi hiu gió ánh xuân nồng
Hoa đào không chủ mừng xuân nở
Dễ yêu hồng thẳm hay hồng hồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Tháp Hoàng dòng nước về đông
Chờ mong chút gió trời nồng ánh xuân
Hoa đào đua nở đón mừng
Em ưng hồng thẳm hay ưng hồng hồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trước tháp Hoàng Sư bến mé đông,
Ánh xuân ẻo lả gió êm trong.
Đào khoe một khóm chừ vô chủ,
Đậm nhạt cùng ưa ánh sắc hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Trước chùa sư Hoàng sông về đông,
Tính lười ngủ gật gió xuân trong.
Hoa đào nở rộ chưa ai chủ,
Ông yêu hoa đỏ hay hoa hồng?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bên sông, trước tháp Hoàng Sư,
Ánh xuân nương gió từ từ lan ra.
Dẫy đào nở, vắng chủ nhà,
Dầu hồng đậm, nhạt, đều là dễ thương...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Phía đông sông, trước tháp Hoàng Sư,
Ánh xuân leo lét, gió nhẹ đưa.
Cây đào nở rộ nhưng vắng chủ,
Sắc hồng đậm nhạt thảy đều ưa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước tháp sư Hoàng nước chảy đông
Ta lười, gió nhẹ, vẻ xuân trong
Hàng đào hoang dại nở tươi thắm
Biết thích đậm hồng, hay phớt hồng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trước tháp về đông nước cháy xuôi
Xuân trong,gió nhẹ lại thân lười
Hoa đào một khóm còn vô chủ
Hồng thắm,đào phai khó chọn rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời